INFORMACJE

Nasze projekty

PUBLIKACJE

Działamy od 1994 roku popularyzując Public Relations. Edukujemy i inicjujemy przedsięwzięcia sprzyjającym wymianie informacji i doświadczeń, budując profesjonalizm specjalistów PR i promując wysokie standardy etyczne zawodu.

SOCIAL MEDIA