WSPÓLNY PRIORYTET - SILNA BRANŻA PUBLIC RELATIONS


pspr-newlogoPolskie Stowarzyszenie Public Relations (PSPR) realizuje ważne i korzystne działania dla Ciebie jako członka tego środowiska zawodowego. Do strategicznych zadań Organizacji, prorozwojowych na rzecz branży, należą:

  • monitorowanie problemów i zmian zachodzących w branży, jej kondycji oraz definiowanie dla niej wyzwań, a także inicjowanie działań przyczyniających się do realizacji tych potrzeb,  
  • podnoszenie jakości usług świadczonych przez specjalistów PR we wszystkich sektorach,
  • stanie na straży norm jakościowych tej dziedziny,
  • reprezentowanie interesów branży w relacjach z administracją państwową i rynkiem,
  • integracja środowiska public relations,
  • podnoszenie rangi zawodu specjalisty PR
  • popularyzowanie istoty i działań public relations jako dziedziny zarządzania.

Coraz większe wyzwania dla naszego środowiska

Społeczna i biznesowa rola public relations w Polsce z biegiem lat sukcesywnie zyskuje na znaczeniu. Rośnie wpływ specjalistów tej branży na szeroko rozumiane profesjonalizację i rozwój podmiotów rynku komercyjnego, administracji publicznej, czy też sektora pozarządowego. Dlatego też konieczna jest, podobne jak w innych krajach rozwiniętych, adekwatnie zaawansowana działalność organizacji branżowych integrujących specjalistów i firmy PR, wypracowujących dla nich wartościową wiedzę i praktyczne, korzystne zmiany.

W tym kierunku chcemy zmierzać jako PSPR i dokładamy starań, by przekonać Cię do wspierania Stowarzyszenia w realizacji celów. Za stan i przyszłość branży odpowiadamy wspólnie.

Ponad ćwierć wieku działalności Stowarzyszenia

Polskie Stowarzyszenie Public Relations jest samorządową organizacją zawodową działającą na rzecz środowiska już od 1994 roku. W gronie członków znajdują się pracownicy działów PR w firmach, agencji PR, w samorządach i administracji, a także wykładowcy wyższych uczelni. To przedstawiciele branży z całej Polski.

Dołącz do nas! Zapraszamy do współpracy.