HISTORIA

Polskie Stowarzyszenie Public Relations powstało 19 stycznia 1994 roku

Ale w głowach inicjatorów – Almy Kadragic, Piotra Czarnowskiego i kilku innych osób żyło już znacznie wcześniej. Alma Kadragic przyjechała z USA do Polski w 1983 roku. W 1990 roku zarejestrowała swoją firmę, Alcat Communications, w USA. W Polsce pracowała jako konsultantka PR dla firm zachodnich, które dopiero wchodziły na rynek polski. Pytana o to, czy uważa się za "matkę chrzestną" polskiego public relations zaprzeczyła: Bez Polaków chcących tworzyć branżę PR nic by z tego nie było. Nazwała siebie katalizatorem pomagającym wprowadzić standardy etyczne w branży. Jednym z jej pomysłów na budowanie rynku PR w Polsce było założenie organizacji branżowej. Największym problemem był brak czasu. Jednak pewnego dnia Alma zadzwoniła do Piotra Czarnowskiego: Musimy ruszyć teraz, bo przecież nigdy nie będzie czasu.

1994-1999

I ruszyła machina rejestracji PSPR. Procedury rejestracyjne były dosyć skomplikowane, dlatego należało znaleźć osoby do współpracy. Trudno było pozyskać osoby, które pracują społecznie. Cele jakie stawiali sobie założyciele były bardzo ambitne: budowanie profesjonalizmu, networking i budowanie etycznego PR dostosowanego do polskich realiów.

Pierwszy zarząd miał najdłuższą kadencję – Alma Kadragic była prezesem w latach 1994-1999. Wiceprezesami byli wówczas: Piotr CzarnowskiWiesław Uziębło Bożena Andrzejczak. Alma Kadragic chciała od początku oddać prezesurę Polakom, jednak nikt nie chciał podjąć się tego wyzwania. Siedziba PSPR była u niej w firmie. Kadragic obawiała się, że jeśli odejdzie z PSPR to wszystkie trudy założycieli pójdą na marne. Po dwóch kadencjach nadszedł jednak czas zmian. Statut PSPR zabraniał piastowania funkcji w zarządzie dłużej niż cztery lata.

Z perspektywy czasu Piotr Czarnowski ocenia, że nie udało się zintegrować branży, przyczyn dopatruje się w tym, że: już wtedy PR był rozumiany jako tania reklama. Zaniedbaliśmy edukację publiczną na temat PR.

Nie brakowało jednak PSPR sukcesów. Dwa lata po powstaniu Stowarzyszenia stworzono Kodeks Etyki PR, organizowano liczne spotkania i szkolenia. A samo powstanie Polskiego Stowarzyszenia Public Relations zostało uznane 15 lat później przez miesięcznik Brief za kamień milowy w historii marketingu i mediów w Polsce . 

1999 - 2002

Wciąż nie było chętnych na objęcie kierownictwa. Dopiero dr hab. Marek Kosewski – wykładowca z Uniwersytetu Warszawskiego namówiony przez kolegów zdecydował się zostać prezesem. 

Chciałem, aby PSPR przetrwało – moi studenci Studiów Podyplomowych powinni mieć organizację branżową w ramach, której będą mogli dalej się dokształcać i wymieniać doświadczeniem.

Zadaniem jego Zarządu w składzie: Ewa Szelińska, Beata Stefaniuk i Magdalena Korzeniowska było uporządkowanie spraw finansowych w Stowarzyszeniu.

Za czasów zarządu Kosewskiego podpisano porozumienia z IPRA – międzynarodowym stowarzyszeniem PR (26 marca 2002 r.). Na mocy tego dokumentu członkowie PSPR uzyskali dostęp do informacji o działaniu, programach i spotkaniach IPRA, usankcjonowało się także postanowienie o przestrzeganiu przez członków PSPR międzynarodowego kodeksu etycznego, na którym wzorowany jest Kodeks Etyki PSPR. W imieniu PSPR porozumienie podpisał Piotr Czarnowski, a w imieniu IPRA Jacques Dinan.

Za rządów Kosewskiego spotkania odbywały się bardzo regularnie, a dotyczyły głównie polityki, np. w 2000 roku można było posłuchać o kampanii wyborczej Aleksandra Kwaśniewskiego, o rzecznictwie prasowym dla rządu, czy o tym jak MSWiA przygotowywało sztab kryzysowy przed 2000 rokiem.

W 2000 roku odbyła się także pierwsza debata członków PSPR na temat kształcenia specjalistów PR na uczelniach wyższych.

2002-2003

W czerwcu 2002 Piotr Czarnowski wrócił na stanowisko wiceprezesa, a prezesem został Gerald Abramczyk – ekspert ds. PR w USA, który przeprowadził się do Polski i tu kontynuował swoją działalność. W przemówieniu do członków podkreślał: 

Uważamy, że środowisko Stowarzyszenia powinno być otwarte, winno motywować i wspierać osobisty rozwój i karierę jego członków, zauważać i doceniać osiągnięcia członków. 

Do zarządu wszedł także Piotr Biernacki, który przez wiele lat  aktywnie działał w szeregach PSPR (w Zarządzie i w Radzie Nadzorczej).

Prezesura Geralda Abramczyka trwała półtora roku. W grudniu 2003 r., w czasie Walnego Zebrania członków Gerald Abramczyk zrezygnował z funkcji, a Piotr Czarnowski odszedł na PSPR-ową emeryturę ze słowami: Pora dać szansę młodym.

2003-2008

Miejsce prezesa zajął Rafał Czechowski, a wiceprezesem wybrano Sławomira Pawlaka. Pozostały skład zarządu to: Bożena Wysocka, Piotr Biernacki i Marcin Tutaj. Prezesura Rafała Czechowskiego jest przez wielu uznawana za bardzo dobrą – oprócz uporządkowania bazy danych PSPR zreformowano witrynę Stowarzyszenia.

Na Walnym w 2003 roku zdecydowano jednogłośnie, że sposobem na ożywienie Stowarzyszenia może być powoływanie oddziałów regionalnych. Pierwszy oddział PSPR mieścił się na Śląsku. Do dziś jest to jeden z najspójniejszych oddziałów, gdzie po prezesurze Rafała Czechowskiego władze przejęła Anna Adamus-Matuszyńska. Kolejne oddziały, które powstały w 2003 to łódzki i mazowiecki. W późniejszych latach powołano kolejno: oddział podkarpacki, zachodniopomorski, dolnośląski i małopolski.

W 2004 roku głośna była akcja Polskiego Stowarzyszenia Public Relations EuroFirma – projekt polegał na mobilizowaniu członków i otoczenia do tworzenia programów proeuropejskich wewnątrz firm. Zorganizowano także konkurs na najlepszą strategię komunikacyjną dotyczącą integracji europejskiej. EuroStandard miał na celu zebranie różnego rodzaju regulacji dotyczących PR i opracowanie publikacji "Czym jest PR w krajach Unii Europejskiej".

Z całej Europy pozyskiwano kodeksy etyki, statuty organizacji, regulaminy jak i podręczniki działania, dokumenty operacyjne, opisy stanowisk PR w firmach, regulacje prawne (dotyczące PR, lobbingu, government relations, poufności informacji, prawa prasowego), umowy (typy umów i typy innych dokumentów wiążących strony), czy kodeksy dobrej praktyki.

Rafał Czechowski był prezesem PSPR w latach 2003-2008. W 2005 roku do jego zarządu weszli: Sebastian Łuczak, Remigiusz Zarzycki i Alicja Górka. Czechowski był sygnatariuszem Rady Etyki PR z ramienia PSPR w 2006 roku. W trakcie jego rządów odbywało się wiele spotkań klubowych i terenowych. PSPR obejmował coraz więcej patronatów. Wartym zauważenia jest konkurs zorganizowany przez PSPR po raz pierwszy w 2005 roku – Łby PR. Jest to nagroda przyznawana przez środowisko PSPR za całokształt pracy i twórczości autorytetom w branży PR.

W 2005 roku Sławomir Pawlak został odwołany ze stanowiska wiceprezesa PSPR. Na jego miejsce przyjęto Joannę Delbar, a Remigiusza Zarzyckiego zastąpiła Julita Dąbrowska. W tym składzie Zarząd działał jeszcze do października 2007 roku.

2008-2009

Potem na prezesa PSPR wybrano Sebastiana Łuczaka. W jego zarządzie zasiadali: Szymon Sikorski (wiceprezes), Julita Dąbrowska, Monika Bębnowska i Alicja Górka. W styczniu 2009 roku Julita Dąbrowska podjęła decyzję o rezygnacji z prac w Zarządzie. Po analizie jej wniosku, Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do przedstawienia sprawozdania, a następnie postanowiono zwołać Walne. Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, w lutym 2009 roku, Zarząd zakończył kadencję podając się do dymisji na wniosek Rady Nadzorczej.

Ale warto podkreślić, iż w tym czasie zainicjowano Seminarium PR Regionów, pomysł Szymona Sikorskiego na ogólnopolski cykl spotkań edukacyjnych dla samorządowców w całej Polsce.  W przedsięwzięcie włączyli się członkowie PSPR i zaprzyjaźnieni z organizacją specjaliści z zakresu badań opinii publicznej czy marketingu politycznego. Seminarium cieszyło się dużym zainteresowaniem mediów i było pierwszym tego typu przedsięwzięciem. W latach 2008-2009 odbyło się osiem edycji seminarium.

2009-2011

Kolejnym Prezesem PSPR został dr Dariusz Tworzydło. Do Zarządu wybrano również Justynę Szafraniec, Szymona Sikorskiego oraz Jana Matysika. W zarządzie był również Łukasz Wilczyński, który jednak po kilku miesiącach zrezygnował z powodów osobistych.

Rada Nadzorcza postawiła przed nowym zarządem trudne zadanie uporządkowania formalnych i finansowych spraw Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, które zostało z sukcesem zrealizowane jeszcze przed upływem roku kadencji.

Przeniesiono siedzibę PSPR. Rada Nadzorcza postawiła również przed Zarządem zadanie stworzenia strategii rozwoju PSPR. Na nowo uruchomiono przerwany konkurs: "Łby PR". Zorganizowana została współnie z Uniwersytetem Warszawskim konferencja, której celem był głos w obronie dobrego imienia branży. 

Zarząd PSPR aktywnie przyłączał się do inicjatyw branżowych, takich jak działania na rzecz obrony dobrego imienia branży - np. Głos PR. Zarząd przygotował koncepcję i wdrożył przy współudziale profesjonalistów z Ideo Sp. z o.o. nową stronę internetową Stowarzyszenia.

2011 - 2015

W latach 2011-2015 Prezesem Stowarzyszenia był Szymon Sikorski. W Zarządzie PSPR zasiadali również: Monika Kaczmarek-Śliwińska jako wiceprzewodnicząca oraz Luiza Jurgiel, Marcin Jańczuk i Zbigniew Lazar. 

Zarząd ten przywrócił tradycję organizowania regularnych spotkań w Warszawie, wspierał również śląski oddział PSPR, gdzie narodziła się cenna inicjatywa akademii PRawdziwy PR

W 2012 roku zorganizowano po raz pierwszy konkurs Lwy PR, inicjatywę, dzięki której cżłonkowie PSPR mogli docenić codzienną pracę koleżanek i kolegów z branży.

Od 2013 roku w zarząd PSPR był trzyosobowy w składzie: Szymon Sikorski, Zbigniew Lazar i Tomasz Jan Weiss.

2015 - 2019

W latach 2015-2019 przez okres dwóch kadencji Prezesem Polskiego Stowarzyszenia Public Relations był dr Krystian Dudek, wieloletni członek PSPR, były członek Rady Nadzorczej PSPR, szef oddziału śląskiego i członek Rady Etyki PR. W skład Zarządu weszli Luiza Jurgiel-Żyła (Wiceprezeska), Andrzej Pomarański (Wiceprezes), Ewa Bensz oraz Szymon Pieczyński. Po dwóch latach w zarządzie został Andrzej Pomarański i Szymon Pieczyński, a skład został uzupełniony przez Emilię Zakrzewską (wiceprezes) i Katarzynę Domańską.

W czasie kadencji Krystiana Dudka kontynuowano inicjatywę PRawdziwy PR, która łącznie objęła kilkadziesiąt wykładów zrealizowanych w skali całego kraju, w których uczestniczyło łącznie ok. 2,5 tysiąca osób.
W 2017 roku z sukcesem zorganizowano konferencję PSPR Day w Warszawie. 

Jedną z decyzji podjętą w tym okresie było obniżenie składki członkowskiej oraz wprowadzenie zniżki studenckiej. PSPR zawarło również porozumienia z podmiotami reprezentującymi branżę gwarantując członkom PSPR pakiet zniżek i bonusów.

W tym okresie poczyniono starania, które zaowocowały reaktywowaniem Rady Etyki Public Relations oraz uaktualnieniem statutu PSPR.

2019 - 2021

W lutym 2019 roku Walne Zebranie PSPR wybrało druga w historii PSPR Prezeskę stowarzyszenia. Luiza Jurgiel-Żyła kieruje zarządem w składzie: Emilia Zakrzewską (Wiceprezes), Bartosz Milczarczyk (Wiceprezes), Agnieszka Bednarczyk i Cyprian Maciejewski. Wiosną 2020 r. w trybie nadzwyczajnym Agnieszkę Bednarczyk (uległa poważnemu wypadkowi) zastąpił Maciej Krzysztoszek. Zarząd zdecydował, iż A. Bednarczyk w sensie formalnym i symbolicznym pozostanie jego członkinią do końca kadencji.

Wybrane projekty z tej kadencji to: powołanie Klubów Eksperckich PSPR, reaktywacja nagród "Łby PR", akcja pomocowa #solidarnośćPRowców czy organizacja wewnętrznych tygodni sektorowych. Ponadto Stowarzyszenie zreformowało swój statut oraz jako pierwszy przedstawiciel Polski przystąpiło do Global Alliance for Public Relations and Communication Management. Historyczną zmianą było również realne otwarcie PSPR na firmy/podmioty i przyjęcie pierwszych członków wspierających (PR-techy oraz agencje PR).

2021 - 2023

Walne Zgromadzenie PSPR rolę prezeski ponownie powierzyło Luizie Jurgiel - Żyle. W Zarządzie na kolejną kadencję pozostali również Bartosz Milczarczyk i Cyprian Maciejewski (jako wiceprezesi), do których dołączyły nowe osoby: Roksana Obuchowska - Waślicka i Żaneta Czyżniewska (członkinie zarządu).
 
Zarząd połączył Łby PR i Lwy PR w jedną nagrodę, przeprowadził rebranding nowych "Lwów", a pierwszym laureatem po zmianie został Adam Łaszyn. Przeprowadzono kolejną edycję Akademii PRawdziwy PR, wspólnie z kołami naukowymi, a także zorganizowano pierwszą regionalną edycję PSPR Day. 
 
Po wybuchu wojny w Ukrainie decyzją władz Stowarzyszenie zrezygnowało z udziału w konkursie Eventiada IPRA Golden World Awards, którego głównym organizatorem były rosyjskie podmioty. Zamiast tego przeprowadzono akcję #UkraincywPSPR, rekrutującą uciekające z kraju Koleżanki i uciekających Kolegów po fachu oraz pomagającą im odnaleźć się w polskim środowisku branżowym i na rynku pracy.
 

2023 - 

Członkinie i Członkowie Stowarzyszenia wybrali na prezesa PSPR Cypriana Maciejewskiego, który działał aktywnie już we władzach od czterech lat. W Zarządzie na kolejną kadencję pozostały również Roksana Obuchowska i Żaneta Przybylska (jako wiceprezeski zarządu). W tym gronie znaleźli się też Mykhailo Krasiuk, pierwszy Ukrainiec we władzach PSPR, a także Renata Poreda z Krakowa.