KODEKSY

Ważną misją PSPR jest pilnowanie przestrzegania zasad etycznych. Korzystamy z dorobku międzynarodowych organizacji i dostosowujemy standardy światowe do polskich realiów.