Szkolenia w ramach PSPR Days 2023 – szczegóły

Szkolenia w ramach PSPR Days 2023 – szczegóły

Zapraszamy do udziału w średniozaawansowanym, praktycznym szkoleniu, prowadzonym przez członków-ekspertów PSPR. Będą to całodniowe zajęcia w formule „2 w 1”. 

 • Najpierw zaprosimy uczestników do aktywności w warsztatach PR kryzysowego, a ich sednem stanie się symulacja kryzysowej konferencji prasowej, w której wszyscy wcielą się w określone role, np. rzecznika, dziennikarzy, zarządu organizacji
 • Ponieważ odczuwalny jest deficyt szkoleń w zakresie dobrych praktyk i sposobów przygotowywania postępowań na usługi PR, to ten temat zaproponowaliśmy na drugą połowę dnia
 • W ramach zajęć zapewniamy serwis kawowy, a także wspólną pizzę 😊
 • Szkolenie kończy się wydaniem certyfikatu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations potwierdzającego ukończenie szkolenia przez danego uczestnika
 • Udział w dniu szkoleniowym można wykupić osobno albo w pakiecie z dniem pierwszym PSPR Days (konferencja)*

 

KUPUJĘ - Kliknij tutaj, aby opłacić uczestnictwo 

 

18 listopada 2023 roku 

9:00 - 12:00 - Warsztaty "Symulacja kryzysowej konferencji prasowej. Jak przetrwać w momencie próby?"

Opis:

Praktyczne wąskospecjalistyczne zajęcia na styku media relations / PR kryzysowy. Podstawową intencją jest wspólne stworzenie przez prowadzących oraz grupę wiarygodnej, rozbudowanej symulacji konferencji prasowej dla konkretnego case’a (lub kilku). Takie sytuacje to nie jest jak jazda na rowerze, czyli proste do nauczenia i „tego się nie zapomina”. To warto ćwiczyć i analizować z szerszym gronie. O radzeniu sobie ze stresem nie wspominając.

W zdobywaniu doświadczenia, w tym empatii, rozumienia różnych perspektyw, ma się przysłużyć wcielanie we wszystkie role takiego wydarzenia. To dziennikarze o różnych profilach (tabloidowy, branżowy, lokalny, ogólnoinformacyjny, zorientowany politycznie etc.), rzecznik prasowy, zarząd / decydenci / liderzy organizacji ds. finansowych, ochrony środowiska etc. Do symulacji będziemy się wspólnie przygotowywać, a także wspólnie wyciągać z nich wnioski.

Ponadto w ramach zajęć przewidziane są:

 • weryfikacja przebiegu symulacji w aspektach komunikacyjnych oraz behawioralnych 
 • konferencyjne Do’s & Don’ts (skoncentrowane na tym narzędziu)
 • kryzysowe Do’s & Don’ts (zorientowane na kontekst konferencji prasowej)
 • sprawdzone tipy dot. organizacji i przeprowadzenia kryzysowych konferencji
 • analogiczne case studies z doświadczeń prowadzących

 

Prowadzący:

Izabela Pieńkowska, dyrektorka Biura Komunikacji, Bank Ochrony Środowiska S.A.

ZOBACZ BIOGRAM

Katarzyna Kopeć - Ziemczyk, Head of Communications, Polska Agencja Antydopingowa - POLADA

ZOBACZ BIOGRAM

 

12:30 - 16:00 - Szkolenie eksperckie "Przygotowywanie postępowań na usługi PR - briefy, specyfikacje, dobre i niepożądane praktyki"

Opis:

Proponujemy szkolenie dla tych, którzy chcą zyskać pogłębioną wiedzę o postępowaniach na usługi PR, a także praktyczne umiejętności do przełożenia na te procedury – czy to w jednostkach publicznych czy to w firmach. Co ważne, intencją prowadzących jest pokazanie dwóch perspektyw. Zarówno klienta jak i agencji – oferenta. Merytorycznie warto jak najlepiej rozumieć tą „drugą stronę” i umieć odpowiadać (przetarg / oferta) na jego potrzeby formalno-prawne, biznesowe, a także etyczne. 

W ramach szkolenia zbierzemy i omówimy charakterystyczne i/lub najczęstsze problemy, pokażemy kontekst standardów branżowych dla postępowań na usługi public relations i pokrewne, zasugerujemy też gdzie są „ślepe uliczki”, z których lepiej się wycofać. Chętnie też przedyskutujemy na forum grupy Twoje doświadczenia i wątpliwości wynikające z zawodowej autopsji. 

 

W ramach zajęć oferujemy:

 • rekomendacje wzorcowych briefów wraz z komentarzem
 • przegląd dobrych i niepożądanych praktyk z perspektywy klienta / zamawiającego (m.in. przedstawianie dedykowanego zespołu, portfolio, pytania do przetargu, kosztorysowanie)
 • przegląd dobrych i niepożądanych praktyk z perspektywy agencji / oferenta (m.in. terminy, zakres oczekiwań na prace konsultingowe i merytoryczne, rejection fee)
 • dyskusję dot. kryteriów wyboru / oceny wykonawcy – odwieczny problem, różne drogi rozwiązania
 • praktyczne przykłady z realnych postępowań budzących zastrzeżenia lub kontrowersje
 • omówienie najczęstszych problemów merytorycznych, organizacyjnych i formalnych w procesie przygotowywania postępowania

 

Prowadzący: 

Karolina Janik, CEO, Agencja Personal PR, przewodnicząca IPR Team – globalnej sieci niezależnych agencji PR 

ZOBACZ BIOGRAM

Alicja Suprowicz - Wiśniowska, Head of Operations, Agencja Personal PR

ZOBACZ BIOGRAM

Cyprian Maciejewski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, kierownik działu PR i Komunikacji Marki, InnoBaltica

ZOBACZ BIOGRAM

 

KUPUJĘ - Kliknij tutaj, aby opłacić uczestnictwo 

 

* UWAGA! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku braku minimalnej liczby uczestników.

 
drukuj