W Polskim Stowarzyszeniu Public Relations powstał klub PR dla nauki - nauka dla PR

W Polskim Stowarzyszeniu Public Relations powstał klub PR dla nauki - nauka dla PR

W Polskim Stowarzyszeniu Public Relations działa nowy klub tematyczny PR dla nauki - nauka dla PR. Jego koordynatorką została dr hab. Karina Stasiuk-Krajewska, medioznawczyni, teoretyczka komunikacji i etyczka komunikacji profesjonalnej, która od lat tworzy i koordynuje kierunki studiów w obszarze komunikacji, w tym także specjalności związane z PR, reklamą czy brandingiem. Klub dłuższej perspektywie zamierza wypracować zalecenia dotyczące standardów kształcenia wyższego w obszarze public relations w Polsce. 

Uczestnicy i uczestniczki spotkania założycielskiego nowego klubu zgodzili się, że koniecznie należy jak najszybciej rozpocząć pracę nad spójnymi rekomendacjami co do nauczania o public relations, zarówno z punktu widzenia pracodawców i wyższych uczelni, jak i samych studentek i studentów. 

- Przed kilkoma tygodniami wraz Emilią Hahn i dr Agnieszką Marzędą zorganizowałyśmy w PSPR spotkanie w ramach tygodnia tematycznego „PR dla nauki – nauka dla PR” poświęcone problematyce standardów kształcenia akademickiego w obszarze public relations. Wzajemna wymiana poglądów i opinii, często dość gorąca, doprowadziła do wielu interesujących wniosków. Okazało się, że temat jest ważny również z punktu widzenia branży i jej profesjonalizacji. Naprawdę jest o czym rozmawiać i dlatego chcemy działać również powołanym klubie tematycznym. – mówi koordynatorka klubu, dr hab. Karina Stasiuk-Krajewska.

Członkowie i członkinie nowego klubu tematycznego w PSPR podchodzą do zagadnienia systematycznie i rozpoczynają działania od researchu dotyczącego stanu kształcenia w obszarze PR w Polsce. W planach mają badanie potrzeb pracodawców, studentów oraz możliwości wyższych uczelni, wreszcie: powołanie okrągłego stołu z udziałem szerokiej reprezentacji różnych środowisk, które mogą wesprzeć prace nad zaleceniami. W pracach zespołu istotne będą też praktyczne i naukowe inspiracje międzynarodowe, szczególnie te z Global Alliance for Public Relations and Communications Management (GA), którego PSPR jest członkiem od 2020 roku.

Struktura Polskiego Stowarzyszenia Public Relations opiera się na pogłębionej współpracy i wymianie know-how między członkiniami i członkami PSPR pod kątem zawodowej specjalizacji. W formule klubów eksperckich odbywają się dyskusje, jak i realizowane są projekty praktyczne zgodne z celami PSPR i kodeksami respektowanymi przez stowarzyszenie. Obecnie – obok nowo powołanego klubu PR dla nauki - nauka dla PR – działają jeszcze klub rzeczników prasowych, klub komunikacji wewnętrznej, klub Personal PR i PR gwiazd, klub social media i influencer relations, klub public affairs oraz klub investor relations.

Więcej informacji na temat działań klubów wewnętrznych PSPR znajdują się na polskipr.pl/projekty/kluby

drukuj

Kontakt dla mediów

Ewa Michalska

Ewa Michalska
Office Manager

biuro@polskipr.pl
509841467