Dołącz do klubu eksperckiego w Twojej specjalizacji!

Struktura PSPR opiera się na pogłębionej współpracy i wymianie know-how między członkami PSPR pod kątem zawodowej specjalizacji. W formule klubów eksperckich możliwe są zarówno dyskusje, jak i projekty praktycznie. Klub jest ciałem oficjalnym wewnątrz PSPR, ale funkcjonującym w trybie roboczym. 

Każdy członek PSPR może należeć do dowolnej liczby klubów. Zalecane jest jednak zgłaszanie się osób, które chcą być aktywne w danym obszarze.

Jeśli chciałbyś jako członek PSPR powołać do życia klub o innej specjalizacji - skontaktuj się z nami (biuro@polskipr.pl). Wesprzemy Twoją inicjatywę!

Zasady działania klubów wewnętrznych:

Klubowicze wypracowują najlepszy dla siebie sposób działania
To do Członków należy decyzja czy pracują ze sobą online (Trello, Google Meet, Slack etc.), czy i kiedy spotykają się w regionie czy w Warszawie, czy wszyscy działają razem czy w podzespołach
Oddolna inicjatywa
Nieskrępowana procedurami i formalnościami kooperacja
Dowolność realizowanych projektów
Pod warunkiem zgodności z celami PSPR i kodeksami respektowanymi przez nasze Stowarzyszenie
Tylko dwa punkty wspólne dla każdego klubu
Wsparcie merytoryczne i minimum jedno otwarte spotkanie klubowe dla wszystkich Członków Stowarzyszenia w roku

Kontakty do koordynatorów

 

Klub rzeczników prasowych

koordynuje Tomasz Kułakowski 

rzecznicy@polskipr.pl

Klub komunikacji wewnętrznej

koordynuje Marek Wajda

internal@polskipr.pl

Klub Personal PR i PR gwiazd

koordynuje Alina Stasiak

personalpr@polskipr.pl

Klub social media i influencer relations

koordynuje Marta Soja-Bochenek

socialmedia@polskipr.pl

Klub public affairs

koordynuje Emilia Hahn

publicaffairs@polskipr.pl
Klub investor relations
 
koordynuje Maciej Krzysztoszek
 

 

m.krzysztoszek@polskipr.pl 
Klub PR nauki i nauka o PR 
 
koordynuje Karina Stasiuk-Krajewska 
nauka@polskipr.pl