Dołącz do klubu eksperckiego w Twojej specjalizacji!

Struktura PSPR opiera się na pogłębionej współpracy i wymianie know-how między członkami PSPR pod kątem zawodowej specjalizacji. W formule klubów eksperckich możliwe są zarówno dyskusje, jak i projekty praktycznie. Klub jest ciałem oficjalnym wewnątrz PSPR, ale funkcjonującym w trybie roboczym. 

Każdy członek PSPR może należeć do dowolnej liczby klubów. Zalecane jest jednak zgłaszanie się osób, które chcą być aktywne w danym obszarze.

Jeśli chciałbyś jako członek PSPR powołać do życia klub o innej specjalizacji - skontaktuj się z nami (biuro@polskipr.pl). Wesprzemy Twoją inicjatywę!

Zasady działania klubów wewnętrznych:

Klubowicze wypracowują najlepszy dla siebie sposób działania
To do Członków należy decyzja czy pracują ze sobą online (Trello, Google Meet, Slack etc.), czy i kiedy spotykają się w regionie czy w Warszawie, czy wszyscy działają razem czy w podzespołach
Oddolna inicjatywa
Nieskrępowana procedurami i formalnościami kooperacja
Dowolność realizowanych projektów
Pod warunkiem zgodności z celami PSPR i kodeksami respektowanymi przez nasze Stowarzyszenie
Tylko dwa punkty wspólne dla każdego klubu
Wsparcie merytoryczne i minimum jedno otwarte spotkanie klubowe dla wszystkich Członków Stowarzyszenia w roku

Kontakty do koordynatorów