Opinia Rady Etyki Mediów na temat materiału TVP3, do którego zastrzeżenia miał rzecznik Wodociągów Kieleckich

Opinia Rady Etyki Mediów na temat materiału TVP3, do którego zastrzeżenia miał rzecznik Wodociągów Kieleckich

Rada Etyki Mediów opublikowała odpowiedź na zapytanie Zarządu PSPR dotyczące rzetelności materiału dziennikarki TVP 3 na temat Wodociągów Kieleckich. Publikujemy pełną treść obu pism.

Zarząd PSPR do REM:

Szanowni Państwo,

w związku z opublikowanym 29 stycznia 2021 roku oświadczeniem rzecznika prasowego Wodociągów Kieleckich Sp. z o.o., pana Ziemowita Nowaka, który poddaje w wątpliwość etykę postępowania dziennikarki TVP3 Kielce, zwracamy się z prośbą o zweryfikowanie, czy działanie dziennikarki i redakcji TVP3 Kielce mogło naruszyć Kartę Etyczną Mediów. Pełna treść oświadczenia dostępna jest na stronie Wodociągów Kieleckich Sp. z o.o.

Zdaniem pana Ziemowita Nowaka, opublikowany przez TVP3 Kielce materiał dziennikarski, zawierał treści niezgodne z prawdą i oparte na nieobiektywnych przesłankach.

Wynikiem tamtego zdarzenia było zachowanie rzecznika Nowaka w czasie kolejnej rozmowy z redakcją TVP 3. Wzbudziło ono ogromne zainteresowanie w sieci i wiele komentarzy, które stawiają w niekorzystnym świetle obie strony sporu – przedstawiciela Wodociągów Kieleckich Sp. z o.o. oraz dziennikarza TVP3 Kielce. Polskie Stowarzyszenie Public Relations, jako organizacja promująca dobre wzorce prowadzenia komunikacji z otoczeniem, opublikowało oświadczenie w sprawie zachowania rzecznika prasowego Wodociągów Kieleckich Sp. z o.o., ponieważ niezależnie od okoliczności, rzecznik prasowy nie powinien wystawiać na szwank nie tylko dobrego imienia pracodawcy i swojego, ale przede wszystkim wykonywanego przez siebie zawodu. Jak wskazujemy w naszym oświadczeniu, w tym przypadku „zawód rzecznika prasowego stał się obiektem kpin i żartów. Zarówno dziennikarzy, jak i społeczeństwa”. Pełna treść oświadczenia dostępna jest na stronie PSPR.

Wobec powyższego, w trosce o wysokie standardy komunikacji, zarówno osób wykonujących zawód rzecznika prasowego, jak i osób pracujących w mediach, prosimy o zweryfikowanie, czy ze strony dziennikarzy TVP3 Kielce mogło dojść do naruszenia zasad Karty Etycznej Mediów i wydanie decyzji w tym zakresie.

 

W imieniu zarządu PSPR,

Luiza Jurgiel-Żyła

 

Odpowiedź Rady Etyki Mediów:

Zwróciła się Pani do Rady Etyki Mediów z prośbą o zweryfikowanie, czy dziennikarka redakcji TVP3 Kielce (nie podano jej nazwiska) naruszyła Kartę Etyczną Mediów. Zaniepokoiło Państwa oświadczenie Ziemowita Nowaka rzecznika prasowego Wodociągów Kieleckich Sp. z o.o., który kwestionuje etykę zawodową reporterki.

Pan Ziemowit Nowak skonfliktował się telewizyjną dziennikarką w następujących okolicznościach: W połowie zimy mieszkańcy kilku dzielnic Kielc musieli się mierzyć z częstymi awariami wodociągów. Reporterka TVP Kielce poinformowała rzecznika „Wodociągów”, że chce o tym problemie zrobić audycję. Podczas nagrywania rozmowy zauważyła, że w odróżnieniu od „Wodociągów”, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej lepiej poradziło sobie z awariami.

Rzecznik tłumaczył - jak podał później w swym oświadczeniu - że nie można porównywać sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z ciepłowniczą, gdyż mają różne wielkości. Dziennikarka użyła jednak w swym programie tego porównania. Ponadto, na skutek skrócenia wypowiedzi rzecznika wypadła jego informacja, że w Kielcach liczba wodociągowych awarii z roku na rok maleje. Po tygodniu redakcja wróciła do tematu, ponownie zapraszając rzecznika „Wodociągów”. Rozmowa wypadła kuriozalnie, co natychmiast zauważyli internauci. - Wodociągi Kieleckie w sposób wzorcowy usuwają awarie, w sposób błyskawiczny. Jesteśmy w czołówce krajowej, a nawet światowej. Liczba awarii z roku na rok maleje - brzmiała odpowiedź rzecznika na każde pytanie reportera TVP3.

„Zastosowałem technikę powtarzania w kółko tej samej odpowiedzi na pytania, na które 6 dni wcześniej już odpowiadałem. Technikę znaną i stosowaną głównie przez polityków, z perełką „Już odpowiedziałem na to pytanie”- wyjaśnił rzecznik na Facebooku.

Polskie Stowarzyszenie Public Relations, opublikowało oświadczenie w tej sprawie. Stwierdzono, że taka wypowiedź w ogóle nie powinna paść ze strony rzecznika prasowego. „Rzecznik ma przede wszystkim dbać o dobre imię swojego klienta. Nie wyklucza to żartu, humoru czy innych form komunikacji - jednak zanim wybierze daną formę, powinien odpowiednio ocenić jej konsekwencje. Tu tego zabrakło. Ze szkodą dla organizacji, jak i dobrego imienia zawodu rzecznika”. Co do oceny etyki zawodowej dziennikarki zarząd PSPR zdał się na Radę Etyki Mediów. REM nie dostrzega żadnego uchybienia Karcie Etycznej Mediów w realizacji spornego programu. Przeciwnie, należy pochwalić usilne dążenie reporterki do dokładnego przedstawienia problemu awarii. Po tygodniu wróciła do tematu, a rzecznik został poproszony - jak wyjaśnia TVP 3 Kielce - o wypowiedź na tyle konkretną, aby nie trzeba było jej skracać, choć redakcja ma do tego prawo.

Pan Ziemowit Nowak odpowiedział na zaproszenie w sposób kabaretowy. Ale ocena jego pracy nie leży w kompetencjach REM.

 

Z poważaniem,

W imieniu Rady Etyki Mediów
Helena Kowalik
Wiceprzewodnicząca REM

 

Odpowiedź Ziemowita Nowaka na pismo REM:

Z prawdziwym zdziwieniem i zażenowaniem przeczytałem odpowiedź Rady Etyki Mediów na pismo Polskiego Stowarzyszenia Public Relations ws. mojej skromnej osoby i materiałów TVP3 Kielce na temat awarii sieci wodociągowej Wodociągów Kieleckich z 22.03.2021 r. Dziwi mnie, jak Rada, która w swojej nazwie ma słowo "etyka" zajmuje takie stanowisko, nie zadawszy sobie trudu kontaktu ze mną i próby poznania zdania drugiej strony. Bez problemu udzieliłbym wyjaśnień i wysłał dokumentację w ww. sprawie, co mogłoby wpłynąć na treść wspomnianej odpowiedzi. Ale nie daliście mi szansy.

Drugim zdziwieniem jest logiczna sprzeczność, dla mnie dość istotna. Otóż na zakończenie wspomnianego pisma czytam: "Pan Ziemowit Nowak odpowiedział na zaproszenie [TVP3 Kielce - przyp. mój] w sposób kabaretowy. Ale ocena jego pracy nie leży w kompetencjach REM". Proszę Państwa, albo wóz, albo przewóz. "Odpowiedział na zaproszenie w sposób kabaretowy" ewidentnie jest oceną mojej pracy, więc następne zdanie przeczy poprzedniemu.

A co do pozytywnej oceny REM pracy dziennikarki TVP3 Kielce różnimy się zasadniczo, o czym napisałem już w swoim oświadczeniu dostępnym w internecie, z którym - jak rozumiem - REM się zapoznała, więc nie będę się powtarzał. Dwie manipulacje i jedno kłamstwo w dwuminutowym materiale TVP3 Kielce. Zaiste, "należy pochwalić usilne dążenie reporterki do dokładnego przedstawienia problemu awarii", jak napisaliście Państwo w swoim kuriozalnym piśmie.

Ziemowit Nowak rzecznik prasowy Wodociągów Kieleckich

drukuj