Komentarz Polskiego Stowarzyszenia Public Relations do wypowiedzi rzecznika prasowego Wodociągów Kieleckich

Komentarz Polskiego Stowarzyszenia Public Relations do wypowiedzi rzecznika prasowego Wodociągów Kieleckich

Z prawdziwym zdumieniem obejrzeliśmy wypowiedź rzecznika prasowego Wodociągów Kieleckich. Zostawiając na boku humorystyczny wydźwięk nagrania, które obiegło już cały polski Internet, chcemy zwrócić uwagę na niepokojącą kwestię. 

Jako branżowa organizacja promująca dobre wzorce prowadzenia komunikacji z otoczeniem nie możemy zgodzić się z argumentem mówiącym, że nagranie jest próbą odpowiedzi rzecznika prasowego na niewłaściwe jego zdaniem, traktowanie jego osoby i reprezentowanej organizacji przez dane medium. Profesjonalny rzecznik prasowy nie powinien wystawiać na szwank nie tylko swojego dobrego imienia, ale przede wszystkim wykonywanego przez siebie zawodu. Tymczasem efekt, jaki wywołał swoją wypowiedzią, jest taki, że zawód rzecznika prasowego stał się obiektem kpin i żartów. Zarówno dziennikarzy, jak i społeczeństwa. 

W związku z tym stanowczo oświadczamy, że taka wypowiedź w ogóle nie powinna była paść ze strony rzecznika prasowego. Rzecznik ma przede wszystkim dbać o dobre imię swojego klienta. Nie wyklucza to, żartu, humoru czy innych form komunikacji - jednak zanim wybierze daną formę, to powinien odpowiednio ocenić jej konsekwencje. Tu tego zabrakło. Ze szkodą dla organizacji, jak i dobrego imienia zawodu rzecznika. 

Rozwiązywanie problemów we współpracy z danym medium w taki sposób prowadzi tylko do eskalacji nieporozumień, co na pewno nie przysłuży się ani rzecznikowi, ani organizacji, ani – co martwi nas szczególnie – osobom dopiero rozpoczynającym swoją przygodę z wymagającym zawodem rzecznika prasowego. 

Osobną kwestią oczywiście pozostaje sposób, w jaki rzecznicy powinni radzić sobie z nierzetelnością niektórych redakcji lub wręcz fake newsami. Niezależnie jednak od oceny jakości informacji dostarczanych przez dane medium, rzecznik nie powinien wykorzystywać swojej pozycji w sposób niezgodny z celami pełnionej przez siebie funkcji.

 

Treść oświadczenia rzecznika prasowego Wodociągów Kieleckich, do którego także odnosi się komentarz. 

drukuj