Nowy termin Wyborczego Walnego Zebrania Członków PSPR w 2021 roku

Nowy termin Wyborczego Walnego Zebrania Członków PSPR w 2021 roku

29 czerwca 2020 roku na Walnym Zebraniu Członków PSPR podjęto uchwałę przesuwającą wybory do władz PSPR na pierwszy tydzień marca 2021 roku. Decyzja podyktowana była nałożeniem się terminu walnego wyborczego na okres ferii zimowych w niektórych województwach, co wielu członkom utrudniało wzięcie udziału w zebraniu w poprzednich latach, kiedy WZC odbywało się na początku lutego.

 

Przypominamy, że w grudniu 2019 roku uchwalono regulamin WZC, który reguluje m.in. proces zgłaszania kandydatów i przebieg kampanii wyborczej: https://polskipr.pl/informacje/479013/regulamin-walnego-zebrania-czlonkow-oraz-zarzadu-pspr

 

 

 

drukuj