PSPR uruchamia ekspercki Klub Public Affairs

PSPR uruchamia ekspercki Klub Public Affairs

Z początkiem sierpnia, w ramach Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, rozpoczyna działalność wewnętrzny Klub Public Affairs. Głównym celem projektu jest gromadzenie ekspertów z obszaru public affairs i budowanie platformy wymiany wiedzy w tym zakresie. Klub Public Affairs będzie już piątym klubem eksperckim powołanym przez PSPR.

 

Do nowo powołanego klubu może przystąpić każdy członek PSPR, mający przynajmniej siedem lat praktyki PR i doświadczenie w realizacji działań z obszaru public affairs. Poza dzieleniem się wiedzą, członkowie Klubu będą brali udział w zewnętrznych spotkaniach, konferencjach i kongresach, na których poruszana będzie tematyka public affairs. Klub został powołany z inicjatywy Emilii Hahn, Prezes Zarządu agencji PR Hub oraz Emilii Zakrzewskiej, Wiceprezes Zarządu PSPR.

 

„Działalność z obszaru public affairs jest nadal mało znana, również w samej branży public relations. Powołaliśmy ten klub, aby przybliżyć ją zarówno naszym członkom, jak i mieć wpływ na kształtowanie debaty publicznej dotyczącej ww. tematyki. Jako Stowarzyszenie widzimy dużą potrzebę wybrzmienia głosu profesjonalistów w tym obszarze” – powiedziała Luiza Jurgiel-Żyła, Prezeska Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations.

 

Dotychczas w PSPR powołano cztery kluby: Klub rzeczników prasowych, Klub social media i influencer relations, Klub komunikacji wewnętrznej, Klub Personal PR i PR gwiazd. Kontakt do poszczególnych koordynatorów znajduje się na stronie: https://polskipr.pl/projekty/kluby 

 

 

 

 

Klub public affairs – założenia

 

Cele klubu:

 1. Gromadzenie ekspertów public relations, specjalizujących się w działaniach z obszaru public affairs.
 2. Wymiana doświadczeń i dzielenie się wiedzą z członkami klubu nt. działań z obszaru public affairs.
 3. Kształtowanie debaty publicznej dotyczącej ww. tematyki.
 4. Edukacja rynku w zakresie ww. tematów (śniadania, warsztaty, spotkania z ekspertami).
 5. Udział w spotkaniach zewnętrznych (konferencje, kongresy, szkolenia)/ organizacja szkoleń z obszaru public affairs
 6. Zajmowanie stanowiska i wydawanie opinii w sytuacjach rażących zaniedbań w obszarze public affairs, szkodzących wizerunkowi  branży PR.
 7. Przygotowywanie artykułów/komentarzy na tematy związane z obszarem public affairs .

 

Warunki przystąpienia do klubu:

 1. Minimum 7 lat doświadczenia w branży public relations.
 2. Udokumentowane doświadczenie w zakresie realizacji  projektów z obszaru public affairs.

 

Funkcjonowanie:

 1. Spotkania klubu – min. raz na dwa miesiące.
 2. Bieżąca wymiana opinii poprzez e-maile, wideokonferencje, confcall.
 3. Tworzenie materiałów edukacyjno-informacyjnych z obszaru public affairs (np. filmy na YouTube, publikacje na stronę www PSPR (chętnie z zaangażowaniem osób spoza członków klubu).
 4. Budowanie relacji z interesariuszami branży PR, udział członków klubu i zarządu PSPR w debacie publicznej dotyczącej PR.

 

Zgłoszenia do klubu można przesyłać pod adres: publicaffairs@polskipr.pl

 

Kontakt dla mediów

Ewa Michalska

Ewa Michalska
Office Manager

biuro@polskipr.pl

Klub Public Affairs

publicaffairs@polskipr.pl