Działamy wspólnie w Europie

Działamy wspólnie w Europie

W marcu odbył się 1. Europejski Regionalny Summit w Lizbonie, zorganizowany przez Europejską Regionalną Radę Global Alliance for PR and Communication Management. Polskę reprezentowała Roksana Obuchowska, wiceprezeska Polskiego Stowarzyszenia Public Relations i członkini rady.

Summit zorganizowany został przy okazji Global Trends & Transformation Month, który obchodzony jest w Global Alliance każdego marca. Dał on pretekst do rozmów i debat w temacie trendów, możliwości rozwoju i wyzwań stojących przed branżą public relations w Europie. Główne tematy poruszone na spotkaniu to te z dziedziny etyki, rozwoju technologii (sztuczna inteligencja i metaverse), zrównoważonego rozwoju i przyszłości naszego zawodu.

“Spotkania tego typu nie tylko dają nam możliwość networkingu i wymiany doświadczeń w gronie uznanych ekspertów, ale przede wszystkim budują wizerunek Stowarzyszenia jako rzetelnego i odpowiedzialnego partnera do współpracy na arenie europejskiej i międzynarodowej, co nas niezwykle cieszy” - mówi Roksana Obuchowska, wiceprezeska Polskiego Stowarzyszenia Public Relations i członkini Europejskiej Regionalnej Rady Global Alliance.

Summit rozpoczął się 16 marca oficjalnym przemówieniem Ines Simoes, prezeski APCE – portugalskiego stowarzyszenia komunikacji biznesowej, oraz prelekcją Alastaira McCapra, prezesa CIPR – Chartered Institute of Public Relations z Wielkiej Brytanii. Alastair mówił o nowych technologiach w pracy PR-owca prezentując użyteczne narzędzia np. aplikację Mixo, która jest w stanie stworzyć nam stronę internetową z nazwą, sloganem i ilustracją od zera w kilkadziesiąt sekund, oraz Propel tworzący komunikaty prasowe z myślą o konkretnym dziennikarzu. Nowinki te dostępne są w języku angielskim, ale warto je obserwować.

Drugi dzień wypełniły prelekcje koordynowane przez członków Regionalnej Rady Europejskiej Global Alliance. Polskie Stowarzyszenie Public Relations we współpracy z czeskim PR Klubem prezentowało temat zrównoważonego rozwoju na podstawie przeprowadzonego w Czechach przez IPSOS badania. Wnioski? Temat zrównoważonego rozwoju jest mocno skorelowany z zarządzaniem reputacją, ale ważne i jednocześnie pełne wyzwań, jest umiejętne skoncentrowanie się na najważniejszych aspektach obu. Oprócz tej prezentacji na scenie wystąpiła dr Suzanne Gils, która w kooperacji z fińskim stowarzyszeniem opracowała temat etyki, hiszpański DIRCOM w rozmowie o przyszłości naszej profesji oraz brytyjski CIPR ponownie podnoszący temat nowych technologii.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele stowarzyszeń narodowych i organizacji członkowskich Global Alliance z 13 krajów: Francji, Wielkiej Brytanii, Portugalii, Finlandii, Danii, Norwegii, Irlandii, Włoch, Hiszpanii, Węgier, Estonii, Czech i Polski. Polskie Stowarzyszenie Public Relations jest członkiem Global Alliance od 2020 roku.

 

Więcej przeczytasz na stronie: https://www.globalalliancepr.org/global-trends-and-communication-transformation 

drukuj