Polskie Stowarzyszenie Public Relations o. Śląsk wybrało władze

Polskie Stowarzyszenie Public Relations o. Śląsk wybrało władze

6 września br. w Katowicach podczas Walnego Zebrania PSPR o. Śląsk wybrano władze na rozpoczynającą się kadencję 2012-2014. Członkowie Stowarzyszenia wysoko ocenili dotychczasowy Zarząd, decydując o jego reelekcji w dotychczasowym składzie. Zdecydowano też, by pozostawić dotychczasową, stosowaną na wzór ‘europejski’, zasadę rotacji na stanowisku przewodniczącego. 

 Przewodniczącym PSPR o. Śląsk został wybrany Krystian Dudek, który przewodniczył oddziałowi pod koniec kończącej się kadencji. W czasie dwuletniej kadencji zarządu na tym stanowisku zasiadać będą również, podobnie jak w poprzedniej kadencji; Michał Sobiło, obecnie zastępca przewodniczącego zarządu, Małgorzata Sznicer - skarbnik, Dorota Sobel-Adamska - sekretarz i dr Maria Buszman-Witańska - członek zarządu.

 
- Wybranie zarządu śląskiego oddziału Stowarzyszenia w tym samym składzie traktujemy jako docenienie naszych prac w zakończonej kadencji i zaufanie jakim obdarza nas lokalne środowisko piarowców. W ostatnich dwóch latach dzięki licznym zrealizowanym projektom i organizacji comiesięcznych spotkań tematycznych gromadzących po kilkudziesięciu uczestników – udało się zaktywizować środowisko piarowców z naszego regionu i zwiększyć liczbę członków Stowarzyszenia. Dzięki temu świadomość profesjonalnego PR staje się coraz powszechniejsza – mówi Krystian Dudek, przewodniczący PSPR o. Śląsk i dodaje – pomysłów na najbliższe dwa lata nam nie brakuje, będziemy chcieli zaangażować jeszcze więcej osób w działalność śląskiego PSPR-u, nawiązać współpracę z kolejnymi partnerami i środowiskiem akademickim, a także aktywnie włączyć się w działanie Stowarzyszenia w całym kraju.
 
W ciągu miesiąca odbędzie się pierwsze zebranie nowego zarządu, podczas którego przyjęty zostanie plan działań na najbliższą kadencję. 
 
Jak poinformowali przedstawiciele zarządu z pewnością bez zmian pozostanie zasada rotacyjności na stanowiskach we władzach oddziału. Ich zdaniem takie rozwiązanie sprawdziło się dotychczas. Każdy nowy przewodniczący mógł w okresie swojego kierownictwa realizować swój flagowy projekt. Dzięki temu przez całą kadencję stowarzyszenie prowadziło aktywną działalność.
 
Śląski oddział PSPR jest najstarszym oddziałem Polskiego Stowarzyszenia Public Relations. Jego członkowie i sympatycy we współpracy z UE w Katowicach prowadzą studia podyplomowe z zakresu public relations – nowoczesna komunikacja w praktyce,  a także blisko współpracują z organizacjami pozarządowymi.
 
Więcej informacji na temat prac oddziału można znaleźć na stronie www.polskipr.pl lub na Facebooku.
drukuj