Śląscy PRowcy wybrali nowe władze

Śląscy PRowcy wybrali nowe władze

14 czerwca br. w Katowicach podczas Walnego Zebrania Członków został wybrany nowy zarząd Polskiego Stowarzyszenia Public Relations Oddział Śląsk. Przewodniczącym został Michał Sobiło. Po raz pierwszy w historii PSPR zdecydowano, że funkcja kierującego oddziałem w trakcie dwuletniej kadencji będzie rotacyjna.

Zastępcą przewodniczącego Oddziału została dr Anna Adamus-Matuszyńska, dotychczasowa przewodnicząca PSPR Oddział Śląsk. W nowym zarządzie Oddziału zasiedli ponadto Krystian Dudek, który został członkiem zarządu, Maria Buszman-Witańska, która objęła funkcję skarbnika oraz Małgorzata Sznicer, nowy sekretarz oddziału.

Członkowie nowego zarządu śląskiego oddziału PSPR, na wzór europejski, będą obejmowali funkcję przewodniczącego co sześć miesięcy. Tym samym wymienne będą też pozostałe stanowiska w zarządzie - skarbnika, sekretarza i członka zarządu. Wyjątek stanowić będzie stale obsadzone stanowisko zastępcy przewodniczącego PSPR Oddział Śląsk.

Rozwiązanie rotacyjne na stanowiskach w zarządzie ma zdynamizować rozwój oddziału. To jak z peletonem kolarskim, w którym zmieniają się prowadzący, w efekcie nadając peletonowi większe tempo niż to, które mogą osiągnąć pojedynczy kolarze - powiedział Michał Sobiło, przewodniczący PSPR Oddział Śląsk.

Członkowie Zarządu deklarują także, że liczący ponad 30 osób śląski oddział PSPR ma zamiar zająć się przede wszystkim edukacją w zakresie PR, ale także integracją środowiska śląskich PRowców i organizacją konferencji. Najbliższa będzie dotyczyła zawodu rzecznika prasowego. Podejmowane działania będą także miały na celu wzmacnianie prestiżu zawodu specjalisty public relations.

Michał Sobiło, przewodniczący PSPR Oddział Śląsk na co dzień pełni funkcję Client Service Director w agencji Imago Public Relations. PR zajmuje się od blisko 10 lat. W latach 2004-2005 zasiadał już w zarządzie śląskiego oddziału PSPR, początkowo na stanowisku członka zarządu, a następnie zastępcy przewodniczącego Oddziału.

Dr Anna Adamus-Matuszyńska, jest wieloletnim wykładowcą Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Zainicjowała działalność PSPR na Śląsku. Pełniła funkcję przewodniczącej zarządu PSPR w kadencjach: 2002-2004 - 2008-2010. Realizuje badania, opracowuje strategie, doradza i prowadzi szkolenia w zakresie komunikacji i public relations.

Dr Maria Buszman-Witańska szkoleniowiec, wykładowca i konsultant w zakresie PR, prodziekan w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie, gdzie zajmuje się m.in. jakością, rozwojem, wizerunkiem. Do zarządu śląskiego oddziału PSPR wybrana na drugą kadencję.

Krystian Dudek, członek zarządu śląskiego oddziału PSPR jest doktorantem Uniwersytetu Śląskiego, trenerem i wykładowcą, od czterech lat pełni stanowisko dyrektora ds. relacji medialnych w Grupie PRC. Prowadzi badania w zakresie rzecznictwa prasowego.

Małgorzata Sznicer, sekretarz Oddziału jest właścicielem agencji Pro Bono Public Relations.

Kadencja nowego zarządu PSPR Oddział Śląsk potrwa dwa lata.

drukuj