Podsumowanie NWZC PSPR

Podsumowanie NWZC PSPR

16 listopada br. w Warszawie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Public Relations. Głównym celem Zebrania było uchwalenie zmian w Statucie PSPR.

Podczas spotkania przedstawiono przebieg procesu rejestracji zmian informacji o Stowarzyszeniu w KRS-ie nad którym czuwa wynajęta Kancelaria Adwokacka. Zaprezentowano konieczne zmiany w obecnym Statucie Polskiego Stowarzyszenia Public Relations. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków PSPR podjęło uchwały w sprawie zmiany § 29, § 30 i § 52 Statutu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations oraz podjęło uchwały w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu PSPR.

Podczas NWZC omówiono również bieżące sprawy Stowarzyszenia. Członek Zarządu PSPR, Jan Matysik przedstawił sprawozdanie z działalności patronackiej PSPR. Szymon Sikorski podjął temat konieczności zmiany strony internetowej www.polskipr.pl Zarząd uzyskał akceptację NWZC na realizację projektu nowej strony www. Zarząd przedstawił również działania związane ze stworzeniem spójnego Systemu Identyfikacji Wizualnej Stowarzyszenia. Przedstawiono kolejne planowane działania, wśród których znalazły się: podjęcie współpracy z uczelniami wyższymi, gdzie przeprowadzany będzie konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu public relations, (I edycja planowana jest już na przyszły rok), PSPR Day – wydarzenie organizowane w różnych miastach pod patronatem Stowarzyszenia. W wolnych wnioskach zaproponowano: przeprowadzenie badań na temat populacji PR-owców, a także zrealizowanie badań mających na celu poznanie opinii oraz możliwości współpracy z członkami PSPR na różnych płaszczyznach, wznowienie działalności Komisji Europejskich przy PSPR, powołanie komisji badawczych przy PSPR, podejmowanie inicjatyw.

Dariusz Tworzydło, Prezes Zarządu przedstawił podsumowanie wspólnego posiedzenia Rady Nadzorczej i Zarządu zwołanego na wniosek Zarządu. Przedstawił konkluzje spotkania Zarządu i Rady. Stwierdził, że Zarząd w nowym składzie podjął się misji uporządkowania zaszłości finansowych i formalnych związanych z PSPR. Wskazał na główne problemy deklarując, że zasadniczą intencją Zarządu jest uregulowanie spraw związanych z dokumentacją i dokonanie stosownych wpisów w KRS. Po zatwierdzeniu zmian w KRS, które Zarząd uznał za priorytet będzie można wyprowadzić pozostałe zaległości dotyczące min. siedziby, Regonu, NIPu Zaznaczył, że uregulowano wszystkie zobowiązania wobec ZUS oraz US, które ciążyły na PSPR w poprzednich okresach.

drukuj