Jesteśmy odpowiedzialni za... społeczną odpowiedzialność biznesu
CSR

Jesteśmy odpowiedzialni za... społeczną odpowiedzialność biznesu

To teraz w szkołach kształcą się nie tylko konsumenci, ale także przyszli pracownicy i właściciele firm. To oni będą tworzyć świat i zdecydują czy stanie się on społecznie odpowiedzialny czyli przyjazny dla człowieka czy też historia potoczy się zupełnie inaczej.

Społeczna odpowiedzialność biznesu (SOB) oznacza, że przedsiębiorstwa uwzględniają w swojej działalności, dobrowolnie i oficjalnie, kwestie społeczne, ekologiczne i etyczne. Nie chodzi tutaj o zadania, które narzuca prawo, ale o zobowiązania ponadpodstawowe. Przedsiębiorstwa biorą tym samym szeroką odpowiedzialność za ich wpływ na społeczeństwo. Firmy chcące realizować przedsięwzięcia z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu powinny włączyć te działania w ramy strategii rozwoju firmy, także w aspekcie kontaktów z interesariuszami (m.in. z pracownikami, z klientami, akcjonariuszami, dostawcami, społecznością lokalną).

Koncepcja społecznej odpowiedzialności została znormalizowana i opublikowana, przez Międzynarodową Organizację Standaryzacyjną, jako norma ISO 26000. Zdefiniowano tam siedem obszarów społecznej odpowiedzialności, których uwzględnienie przez firmę odzwierciedlają strategiczne podejście firmy do społecznej odpowiedzialności biznesu. Są to: relacje z pracownikami, prawa człowieka, zaangażowanie społeczne i inwestycje społeczne, uczciwe praktyki rynkowe, kwestie konsumenckie (także edukacja konsumencka), środowisko, ład organizacyjny. Śledząc wytyczne, dotyczące SOB warto sięgnąć także do źródeł i przeczytać także dwa podstawowe dokumenty przygotowane przez Komisja Europejską: Green Paper on Corporate Social Responsibility oraz White Paper: Communication on CSR.

Takie strategiczne podejście do kwestii społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw oznacza, że dla biznesu priorytetem jest równowaga między efektywnością działania i dochodowością a interesem społecznym. W ten sposób sfera biznesu włącza się w realizację polityki zrównoważonego rozwoju. Poza koncepcją zrównoważonego rozwoju, inne koncepcje, z których wynika i z którymi łączy się społecznie odpowiedzialny model biznesu to: rozwój społeczeństwa obywatelskiego, samoregulacja biznesu w aspekcie zwiększania przejrzystość działalności gospodarczej, a także proces globalizacji.

Podejmowane przez przedsiębiorstwa inicjatywy nie mogą być ani okazjonalne, ani nastawione na bezpośrednią promocję firmy. Dlaczego? Okazjonalność działań i utożsamianie ich jedynie promocją firmy nie służy skutecznej i transparentnej komunikacji organizacji z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym, a przecież to na otwartej komunikacji zależy firmom społecznie odpowiedzialnym. Wymierne efekty społeczne, etyczne czy ekologiczne a także wzrost otwartość komunikacyjnej nie są jedynymi korzyściami z zastosowania modelu społecznej odpowiedzialności biznesu, są to także: korzyści wizerunkowe dla firmy wśród pracowników, klientów czy społeczności lokalnej, zwiększenie lojalności klientów, wzrost wartości rynkowej firmy, większe zainteresowanie inwestorów oraz wzrost konkurencyjności firm. W sumie w badaniach, jakie były prowadzone na temat zysków biznesu ze stosowania społecznej odpowiedzialności zidentyfikowano ponad 60 takich korzyści.

Społeczna odpowiedzialność biznesu, z angielska Corporate Social Responsibility (CSR) stała się modna i nie kojarzy się już tylko z zagranicznymi korporacjami. Jednak mimo, że z roku na rok liczba przedsiębiorstw zainteresowanych CSR rośnie, to jak wynika z badań, ponad połowa menadżerów z małych i średnich firm w Polsce nie zna definicji społecznej odpowiedzialności biznesu. Wnioski nasuwają się same – jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia w zakresie edukacji w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu.

Tematyka SOB jest niezwykle szeroka, dotyka wszystkich obszarów, w jakich działają współczesne firmy. Dlatego zajęcia na temat różnych aspektów i praktycznych przejawów społecznej odpowiedzialności biznesu można wprowadzać w ramy właściwie wszystkich przedmiotów, na każdym poziomie nauczania.

A skąd czerpać inspiracje, pomysły, materiały? Polecam interesującą publikację: Społeczna odpowiedzialność – aspekty teoretyczne i praktyczne, pod redakcją naukową ks. G. Poloka wydaną przez Wydawnictwo Uniwersytet Ekonomicznego w Katowicach w roku 2011. Na pewno warto także skorzystać z materiałów, które zawiera ta strona, a poza tym w internecie można zaglądnąć w tym celu pod wiele adresów. Szczególnie warto odwiedzić, bogate w wiedzę, strony: CSR Info oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Godne polecenia są także interesujące publikacje na stronie http://odpowiedzialnybiznes.pl/pl/baza-wiedzy/publikacje/pliki-do-pobrania.html a szczególnie pozycja, która przyda się wszystkim nauczycielom, czyli: Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju. Przewodnik dla nauczycieli. Warto odwiedzić także stronę Raporty Społeczne, która dotyczy konkursu na najlepiej sporządzone raporty społeczne. Także niektóre ministerstwa oferują wiedzą na temat SOB – tak jak Ministerstwo Gospodarki na podstronie Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu czy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Strony wielu przedsiębiorstw, dostarczają za to przykładów wprost z praktyki życia gospodarczego, które kryją się najczęściej pod zakładkami nazwanymi: zrównoważony rozwój, tak właśnie jest na stronie firmy Unilever czy stronie IKEA.

Wiele interesujących studiów przypadków z zakresu CSR udostępnia także portal branżowy PRoto.pl, dając możliwość przeprowadzenia dziesiątek niezwykle interesujących zajęć, czego życzę i Państwu i sobie.

Autorka: Maria Buszman

drukuj