ŁBY PR

lebpr600.png

 

Nagroda ŁBY PR honoruje dokonania i postawy, będące wzorem dla całego środowiska - wizję, odwagę i konsekwencję, wysoką fachowość i nowatorstwo, poszanowanie wartości etycznych i zaangażowanie w rozwój teorii i praktyki public relations w Polsce. Jest także podkreśleniem roli, jaką odgrywają wizjonerzy i pionierzy - ludzie dynamiczni, niekonwencjonalni i skuteczni w działaniu. Tacy, którzy swoim dorobkiem przyczyniają się do pozytywnych i trwałych zmian w branży, stymulują jej rozwój. Nagroda honoruje całokształt dokonań i dorobku Laureata.

Dotychczasowi laureaci:

2021

Miano Łba PR 2021 przyznano Ryszardowi Solskiemu założycielowi i prezesowi agencji Solski Communicationsm, byłemu prezesowi Związku Firm Public Relations. Statuetkę wręczono w trakcie PSPR Day 2021, a laudację przygotował i wygłosił Mateusz Witczyński. Treść laudacji

2020

W trakcie XX Kongresu Profesjonalistów Public Relations uhonorowaliśmy statuetką Łba PR profesora Dariusza Tworzydłę. Nagrodę wręczyli przedstawiciele zarządu PSPR, a laudację wygłosił przewodniczący kapituły, Jan Matysik. 

Treść laudacji dostępna jest na stronie PSPR: https://polskipr.pl/informacje-dla-mediow/573901/dariusz-tworzydlo-laureatem-nagrody-pspr-leb-pr-2020 

2019

Na uroczystych obchodach 25-lecia Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, 24 października 2019 roku statuetkę Łba PR otrzymała dr Alma Kadragic. Nagroda miała docenić jej zaangażowanie w rozwój branży public relations w Polsce, a w szczególności powstanie PSPR w latach 90-tych ubiegłego wieku.

2010

Nagrodę PSPR za całokształt dokonań oraz wieloletnią pracę na rzecz branży public relations.8 listopada 2010 roku otrzymała dr Ewa Hope.

2009

Przedstawiciele polskiej branży public relations przyznali w roku 2009 kolejną nagrodę ŁEB PR za bogaty dorobek zawodowy i publiczny w zakresie komunikacji. Nagrodą uhonorowano prof. Jerzego Olędzkiego z Uniwersytetu Warszawskiego. Uroczyste wręczenie nagrody miało miejsce podczas seminarium: „Public Relations w życiu publicznym”, zorganizowanego przez Instytut Dziennikarstwa UW oraz Polskie Stowarzyszenie Public Relations. 

Laureat został wybrany przez członków Polskiego Stowarzyszenia Public Relations spośród pięciu zgłoszonych kandydatur. To honorowe wyróżnienie jakie otrzymał prof. Jerzy Olędzki jest uznaniem dla jego pracy na rzecz promocji etyki i zachowań etycznych w PR. 

2007

ŁEB PR 2007 wręczył gość specjalny Gali PSPR Thomas Achelis – światowej sławy specjalista PR. Nagrodę otrzymał Paweł Biedziak, który został uhonorowany za swoją ponad 13. letnią pracę w policji, gdzie od podstaw stworzył nowoczesny, dobrze funkcjonujący mechanizm działania służb prasowych. Ustanowił godny naśladowania standard współpracy z mediami w instytucjach użyteczności publicznej. Jest wzorem do naśladowania dla wielu rzeczników prasowych i do dziś jest z życzliwością wspominany przez dziennikarzy - mimo iż od niemal roku nie pracuje już w policji, jest zastępcą redaktora naczelnego Super Expressu.  

2005

ŁBY PR 2005 wręczyli goście specjalni spotkania, profesorowie Larissa i James Grunig, światowe autorytety w dziedzinie Public Relations. Nagrody zostały przyznane osobom, które wniosły pionierski wkład w rozwój dziedziny Public Relations w Polsce.

  • prof. dr hab. Krystyna Wojcik (SGH) - autorka znaczących publikacji z dziedziny Public Relations oraz mentorka wielu naukowców zajmujących się dyscypliną PR w Polsce - za całokształt pracy na rzecz dyscypliny i środowiska PR, ze szczególnym uwzględnieniem usystematyzowania wiedzy z zakresu Public Relations i wysiłków na rzecz podniesienia PR do rangi odrębnej dziedziny nauki. 
  • Piotr Czarnowski – współtwórca Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, założyciel i prezesowi agencji First Public Relations, współautorowi jednej z pierwszych polskich książek z obszaru PR - za całokształt pracy na rzecz dyscypliny, środowiska i branży PR w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem pionierskiego wkładu w propagowanie dziedziny PR, wysiłku włożonego w integrację środowiska zawodowego oraz dbałości o wysoki poziom etyczny i profesjonalny działań Public Relations w praktyce gospodarczej.
  • prof. dr hab. Ryszard Ławniczak - twórca i kierownik Katedry Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations Akademii Ekonomicznej w Poznaniu - za całokształt pracy na rzecz dyscypliny, środowiska i branży PR w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wkładu w rozwój wiedzy na polu Public Relations, wprowadzenie do literatury światowej autorskiej koncepcji „PR okresu transformacji ustrojowej”, a także za propagowanie tej dziedziny na płaszczyźnie praktyki gospodarczej.