Odpowiedzialna komunikacja 18 celem zrównoważonego rozwoju ONZ? PSPR angażuje się w międzynarodową inicjatywę branży PR

Odpowiedzialna komunikacja 18 celem zrównoważonego rozwoju ONZ? PSPR angażuje się w międzynarodową inicjatywę branży PR

Global Alliance for Public Relations and Communication Management (GA), organizacja, w której krajowym przedstawicielem jest Polskie Stowarzyszenie Public Relations, zwróciła się do ONZ z propozycją poszerzenia celów zrównoważonego rozwoju o odpowiedzialną komunikację kształtujacą etyczną relację z interesariuszami. Apel wystosowany został w imieniu ponad 100 organizacji branżowych z całego świata, w tym PSPR, które udzieliło pełnego poparcia dla tej idei podczas europejskiego szczytu Global Alliance w Lizbonie.

Dyskusja na ten temat toczyła się w gronie członków GA od wielu miesięcy. - Kierunkowo zaaprobowaliśmy z entuzjazmem tą inicjatywę. W trakcie wiosennego szczytu europejskim GA, a także później, w roboczych korenspondencjach, skoncentrowaliśmy się na konsultacji ważnych szczegółów. Wyzwaniem było odpowiednie zdefiniowanie tej koncepcji w zgodzie z duchem celów zrównoważonego rozwoju, a jednocześnie czasochłonne zbudowanie maksymalnego poparcia globalnej branży. Profesjonalne środowisko public relations może przecież w tym projekcie odegrać niepoślednią rolę - wyjaśnia Roksana Obuchowska, wiceprezeska PSPR, która reprezentuje organizację w GA i zasiada w jej europejskiej radzie.  

Z końcem września Justin Green, prezes GA, oficjalnie wystosował list do Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, António Guterresa oferujący rozpoczęcie dialogu i współpracy na rzecz stworzenia nowego Celu Zrównoważonego Rozwoju (SDG) wokół koncepcji „odpowiedzialnej komunikacji”. Dokument został formalnie podpisany podczas World Public Relations Forum 2023 w Chennai w Indiach. Przez dwa dni ponad 600 delegatów ze wszystkich kontynentów dyskutowało o tym, „jak świat zmienia zawód PR i jak zawód PR może zmienić świat”. - Współistnienie wymaga podstawowego konsensusu, takiego jak prawa człowieka, poszanowanie instytucji, podział władzy i suwerenność jednostki. Organizacja Narodów Zjednoczonych reprezentuje i ucieleśnia wszystkie te przekonania - podkreśla Justin Green. - Sojusz opiera się na wysiłkach specjalistów ds. komunikacji, aby stawić czoła wspólnym problemom z perspektywy globalnej; że relacje między ludźmi muszą odbywać się w atmosferze zaufania, która ułatwia wymianę opinii i porozumienie oparte na różnych stanowiskach ideologicznych i kulturowych - dodaje.

Mając na uwadze, że pierwszą z zasad etycznych Global Alliance jest działanie w interesie publicznym, Global Alliance uważa, że ​​Agenda ONZ 2030 jest latarnią dla naszej profesji i wierzy, że cele zrównoważonego rozwoju wymagają odpowiedzialnej i skutecznej komunikacji, aby je wdrożyć. - Etyczna komunikacja i relacje z otoczeniem dogłębnie przenikają się de facto z każdym z 17 celów ONZ. Niemniej, szeroka komunikacja społeczna, w tak nieprawdopodobnej dynamice współczesnych zmian, zdecydowanie powinna się stać odrębnym celem. Z jednoznacznie określonymi celami składowymi. Wymieniać można długo. To m.in.: walka z dezinformacją, równoważenie komunikacji marketingowej i stricte informacyjnej, bezpieczeństwo indywidualnych osób i społeczności w przestrzeni komunikacyjnej, prawa do dialogu i pozyskiwania rzetelnej, wiarygodnej wiedzy oraz ich egzekucja, zwiększenie dostępności informacji publicznej w wybranych regionach świata, a nawet dalej - konsekwentne podnoszenie obowiązków organizacji do transparentności względem swojego otoczenia - bo w tym kierunku teraz zmierzamy. Nie mam wątpliwości, że to jedno z wielkich wyzwań XXI wieku, które warte jest podjęcia rękawicy na poziomie priorytetów ONZ - przekonuje Cyprian Maciejewski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Public Relations.   

 

Postulat „odpowiedzialnej komunikacji” w ramach celów ONZ obejmuje:

 

  • otwarte dialogi dotyczące globalnych wyzwań, takich jak zmiany klimatyczne, ograniczanie ubóstwa i obrona demokracji
  • uznanie dialogu za potężne narzędzie
  • utrzymanie wolności opinii i prasy
  • etyczne podejście do komunikacji organizacyjnej i instytucjonalnej, opartej na faktach
  • zwalczanie fałszywych wiadomości i propagandy
  • edukowanie jednostek w zakresie korzystania ze swoich „mocy komunikacyjnych”, szczególnie za pośrednictwem mediów społecznościowych
  • publiczne i prywatne wsparcie dla krytycznego dziennikarstwa
  • wspieranie różnorodności i równości płci na głębokim poziomie
  • okazywanie empatii osobom dotkniętym głodem, ubóstwem, ograniczonymi możliwościami, wojną, przymusowymi migracjami i dyskryminacją
  • używanie pozytywnego i włączającego języka.

 

Global Alliance for Public Relations and Communication Management to konfederacja najważniejszych na świecie stowarzyszeń i instytucji zajmujących się public relations i zarządzaniem komunikacją, reprezentująca ponad 300 000 praktyków i naukowców ze 126 krajów na całym świecie.

Polskie Stowarzyszenie Public Relations (PSPR) jest pierwszą i najstarszą samorządową organizacją zawodową tej branży w Polsce istniejącą od 1994 roku. Zrzesza ona pracowników działów PR w firmach, samorządach i administracji publicznej, wykładowców wyższych uczelni oraz pracowników agencji PR. PSPR prowadzi szeroką i różnorodną działalność popularyzatorską i edukacyjną dotyczącą PR poprzez inicjowanie i współorganizację konferencji i seminariów, prowadzenie szkoleń specjalistycznych, wspieranie przedsięwzięć sprzyjających wymianie informacji i doświadczeń z zakresu PR oraz wyznaczanie standardów zawodowych.

drukuj