Patronat nad konferencją dot. problemu hejtu i trollingu w internecie

Patronat nad konferencją dot. problemu hejtu i trollingu w internecie

PSPR objął patronat branżowy nad II Konferencją Naukową „Hejting i trolling w internecie”. Specjalistów PR interesują wszelkie formy zwalczania i ograniczania tych zjawisk. A także formy obrony przed nimi, zarówno w zakresie reputacji korporacyjnej jak i osobistej.
 
Agresja i przemoc słowna, mowa nienawiści, cyberstalking, cyberbulling – to tylko kilka przykładów negatywnych działań użytkowników sieci, prowadzących do wyrządzenia krzywdy drugiej osobie, niszczących dialog, możliwość prowadzenia debaty, a w konsekwencji dążących do destrukcji więzi
społecznych.

Celem takich działań przemocowych w sieci jest sprawienie przykrości drugiej osobie, dotknięcie jej, ośmieszenie, sprowokowanie do wypowiedzi wyrażonej w formie obraźliwej, zniszczenie dobrego imienia drugiego człowieka, publicznego wizerunku, naruszenie jego dóbr osobistych, a także wprowadzenie w błąd odbiorców. Działania w przestrzeni internetu mają jednak bardzo realne skutki – mogą doprowadzić nawet do depresji i samobójstw, szczególnie wśród młodzieży.

Granica między krytyką a hejtem nie zawsze jest jednak wyraźna. Jak odróżnić hejt i mowę nienawiści od krytyki? Czy nazywanie uprawnionej krytyki hejtem nie staje się z czasem etykietowaniem, formą stygmatyzowania, bądź zamknięcia się na dalszy dialog, czy wreszcie zabiegiem biznesowym? Jak
sobie radzić z odmiennością zdania innych użytkowników sieci? Jak wyrażać w sieci krytykę, by nie było to działanie destrukcyjne? Jakie są przyczyny pojawiającej się przemocy w internecie?

Czy są to tylko działania indywidualnych użytkowników sieci, czy też może zorganizowany przemysł nienawiści, w którym uczestniczą podmioty społeczne, polityczne i gospodarcze? W jaki sposób wykorzystywane są algorytmy AI w mowie nienawiści i pokrewnych zjawiskach w sieci? Czym jest trolling i jak sobie radzić z trollami? Jakie skutki społeczne i psychologiczne ma mowa nienawiści? I wreszcie, jak przeciwdziałać temu zmasowanemu atakowi na dialog i więzi społeczne?

Na te inne pytania dotyczące hejtingu, trollingu i przemocy internetowej chcemy odpowiedzieć podczas konferencji online „Hejting i trolling”, która odbędzie się 26 września 2023 roku online. Organizatorem konferencji naukowej jest sekcja PUBLIC RELATIONS Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.

Konferencja naukowa ma charakter ogólnopolski, odbędzie się online, a udział w niej jest bezpłatny.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest tutaj: https://tiny.pl/crg4h 
drukuj