PSPR partnerem merytorycznym konkursu stowarzyszenia PROM

PSPR partnerem merytorycznym konkursu stowarzyszenia PROM

Zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji konkursu Nagrody Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom”, w którym nagradzamy działania komunikacyjne, informacyjne i promocyjne prowadzone przez i na rzecz uczelni w Polsce. Celem Konkursu jest wspieranie i nagradzanie najlepszych, twórczych i efektywnych działań w obszarze komunikacji, praktyki i działań promocyjnych w sektorze polskiego szkolnictwa wyższego. 

Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach: 

  • Media Relations – nagroda przyznawana za działania w obszarze współpracy z mediami
  • Uczelniane media – nagroda przyznawana za działania realizowane w mediach własnych uczelni (np. strony internetowe, serwisy rekrutacyjne, media drukowane i elektroniczne, radio, telewizja)
  • Nagroda im. Andrzeja Sołtysiaka w kategorii nowe media - nagroda przyznawana za działania realizowane w mediach społecznościowych, serwisach strumieniowych 
  • Popularyzacja nauki – nagroda przyznawana za działania popularyzujące naukę i promujące działania popularyzujące naukę i/lub popularyzatorów nauki 
  • Kreacja – nagroda przyznawana za działania kreatywne, m.in. wydarzenia, kreacje graficzne, wideo
  • Nagroda specjalna  – nagroda dodatkowa, może być przyznana przez jury spośród wszystkich zgłoszonych działań.

Więcej informacji na stronie https://www.prom.edu.pl/o-nas/nagrody-stowarzyszenia 

drukuj