List intencyjny w sprawie współpracy międzynarodowej Global Alliance

List intencyjny w sprawie współpracy międzynarodowej Global Alliance

Podczas zeszłotygodniowego 1. Europejskiego Regionalnego Summitu Global Alliance for Public Relations and Communication Management, razem z przedstawicielami 12 stowarzyszeń i organizacji branżowych, podpisaliśmy list intencyjny w sprawie współpracy międzynarodowej. 

Przygotowany przez Europejską Regionalną Radę Global Alliance list intencyjny ma na celu wsparcie tej międzynarodowej organizacji w działaniach na rzecz zwiększenia profesjonalizmu branży Public Relations. W imieniu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations dokument podpisała Roksana Obuchowska, wiceprezeska stowarzyszenia. 

Pełna treść pisma poniżej, w załączeniu skan oryginalnego dokumentu. 

 

List Intencyjny

pomiędzy

Europejską Regionalną Radą Global Alliance

Europejskimi Organizacjami Członkowskimi 

podpisany podczas

Europejskiego Regionalnego Summitu w Lizbonie dnia 17 marca 2023 roku 

 

Global Alliance for Public Relations and Communication Management, konfederacja najważniejszych światowych organizacji i instytucji z dziedziny zarządzania komunikacją i public relations, reprezentuje ponad 360 tysięcy profesjonalistów oraz nauczycieli akademickich na całym świecie. 

Misją Global Alliance jest: 

 • unifikacja zawodu PR-owca 
 • standaryzacja zawodu na całym świecie
 • dzielenie się wiedzą ku korzyści członków 
 • działanie w publicznym interesie na rzecz branży 

 

My, niżej podpisani (europejscy członkowie Global Alliance) w pełni wspieramy działania Global Alliance na rzecz profesjonalizacji branży zarządzania komunikacją i public relations. 

List Intencyjny oznacza wolę podpisanych do wspólnego działania na rzecz zwiększenia profesjonalizmu branży w Europie. Dzięki bliższej współpracy pomiędzy europejskimi członkami Global Alliane będziemy wspólnie rosnąć i rozwijać się, uczyć się od siebie a także tworzyć nowe kanały komunikacyjne mające na celu jeszcze lepszą standaryzację naszej profesji. Członków europejskiej rodziny Global Alliance wiąże ze sobą kultura bliskości i włączania (inkluzywnośći), która dodaje nowej jakości (wartości) naszemu członkostwu w Global Alliance, przynosząc nam wyjątkowe benefity. 

Ten List Wzajemnego Zrozumienia wejdzie w życie z datą jego podpisania. Może zostać zmodyfikowany przy wzajemnej zgodzie stron i pozostaje zawarty na czas nieokreślony, dopóki nie zostanie zmieniony lub zerwany przez którąkolwiek z podpisanych organizacji. 

 

Podpisano przez: 

 • Paula Portugal Mendes, APCE
 • Daniela Poggio, FERPI
 • Jose Fernandez-Alava, DIRCOM
 • Pavel Vlcek, PR Klub 
 • Jarno Forssell, ProCom 
 • Roksana Obuchowska, Polish Public Relations Association 
 • Katrine Ninn-Gronne, K1 Communications Association 
 • Margus Mets, EPRA – Estonian Public Relations Association
 • Eva Maclaine, CIPR – Chartered Institute of Public Relations 
 • Louis Duroulle, Pastelle Communications Agency
 • Andras Sztaniszlav, Hungarian PR Association 
 • Kia Haring, ProCom Finland 
 • Alastair McCapra, CIPR UK
 • Eugene A Grey, Communications Group of Ireland, Dublin UK
 • Eugene A Grey, European Institute of Communications Belgium/Ireland
drukuj

Załączniki