PSPR z wystąpieniami na VI Kongresie PTKS

PSPR z wystąpieniami na VI Kongresie PTKS

VI Kongres Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej (PTKS) to 54 panele tematyczne, niemal 300 gości z całej Polski, wybitni keynote speakerzy i wydarzenia towarzyszące. Najważniejsze, odbywające się raz na trzy lata spotkanie dla środowiska komunikologów i medioznawców odbędzie się w Gdańsku między 22 a 24 września 2022 r. pod hasłem „Media i społeczeństwo w erze platform, algorytmów i danych”. Wśród panelistów i panelistek są członkinie PSPR z klubu eksperckiego PR dla nauki - nauka dla PR, które przedstawią częściowe wyniki autorskiego badania. Współorganizatorem kongresu jest Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Gdańskiego.  

W piątek, 23 września, członkini PSPR Beata Czechowska-Derkacz przedstawi będzie mówić o Twitterze jako narzędziu komunikacji uczelni. W panelu Nowe praktyki Public Relations wystąpią członkowie honorowi PSPR. Prof. Anna Adamus-Matuszyńska spróbuje odpowiedzieć na pytanie o to, czy media społecznościowe są barierą czy wsparciem w pracy specjalistów public relations i będzie mówić więcej o wpływie nowych technologii na praktykę PR. Prof. Dariusz Tworzydło zaś wskaże zmiany w branży public relations spowodowane pandemią COVID-19 a w sobotę poprowadzi panel “W erze algorytmów” z wystąpieniami dotyczącymi m.in. narracji medialnych w erze algorytmów czy danych i algorytmów okiem filozofii mediów oraz jej metafor.

Wyjątkowym momentem dla PSPR na kongresie będzie sobota 24 września i panel Edukacja w obszarze Public Relations w kontekście systemu szkolnictwa wyższego, rynku pracy oraz oczekiwań studentów, na którym członkinie klubu eksperckiego, działającego w ramach PSPR PR dla nauki - nauka dla PR przedstawią częściowe wyniki autorskiego badania realizowanego w ramach stowarzyszenia dotyczącego kształcenia młodych specjalistów i specjalistek PR w Polsce oraz oczekiwań pracodawców z branży public relations wobec absolwentów. Nie zabraknie również  określenia roli organizacji branży public relations w kształceniu specjalistów z obszaru public relations, ale i wyników badań z zakresu oceny studiów public relations w oczach studentów. W panelu wystąpią prof. Karina Stasiuk-Krajewska, Emilia Zakrzewska, dr Sylwia Szostak, Emilia Hahn i Żaneta Przybylska.

Cyklicznie kongresy są czasem spotkań naukowców, ekspertów oraz praktyków z obszaru medioznawstwa i szeroko rozumianej komunikacji. Mają na celu integrację środowiska badaczy i praktyków komunikowania, podniesienie rangi i poziomu prowadzonych badań oraz uporządkowanie obszaru studiów nad komunikowaniem i mediami w Polsce.  

W roli keynote speakerów wystąpią wybitni światowi komunikolodzy i medioznawcy: Graham Murdock – profesor emerytowany z Uniwersytetu w Lougborough oraz prof. Göran Bolin z Uniwersytetu Södertörn w Sztokholmie. 

Tematem przewodnim tegorocznego kongresu są zmiany w komunikacji i mediach w erze „czwartej rewolucji przemysłowej”. Postępujący rozwój technologii informacyjnych, w którym znaczącą siłę stanowią algorytmy, dane i platformy sprawił, że rewolucja cyfrowa stała się faktem. Ta wielka komunikacyjna zmiana ma wpływ na wszystkie sfery ludzkiego życia. Dodatkowo, kryzys pandemii COVID-19 na całym świecie ukazał nowe oblicze komunikacji, stanowiąc wyzwanie dla etyki dziennikarskiej, strategii rozwojowych organizacji medialnych i stosunków międzyludzkich. Wśród głównych wątków wystąpień są między innymi: 

  • wpływ technologii informacyjnych na media i społeczeństwo,
  • zacieranie się granic między komunikacją prywatną a publiczną,
  • zatracie różnic pomiędzy twórcami i odbiorcami i programistami mediów,
  • zmiana relacji i zależności w procesach komunikowania,
  • transformacje, strategie i zarządzanie mediami w erze danych,
  • jakość komunikacji w obliczu zagrożeń (pandemia, zmiany klimatyczne, polityka wykluczenia),
  • rola dziennikarzy w erze danych i pandemii,
  • prawa człowieka i dostęp do informacji publicznej,
  • polityka medialna i dyskurs polityczny w erze platform, algorytmów i danych.

Program VI Kongresu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej dostępny na stronie: https://kongres.ptks.pl/pl/

 

drukuj