XXXIV Konferencja Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom"

XXXIV Konferencja Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom"

Serdecznie zapraszamy do udziału w XXXIV Konferencji Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom” pt. „Jedyna stała to zmiana. Jak realizować długofalowe cele w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości?”.

Wydarzenie, którego współorganizatorem jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, odbędzie się w dniach 23–25 czerwca 2022 r.
Program Konferencji jest odpowiedzią na bieżące zapotrzebowanie szkoleniowe pracowników uczelni odpowiedzialnych za PR, promocję, komunikację i marketing.

Uczestnicy Konferencji będą mieć możliwość rozwoju swoich kompetencji dzięki wystąpieniom ekspertów zarówno z wiodących polskich ośrodków akademickich, jak i zagranicznych, takich jak Ivy League – Brown University oraz Harvard. Najlepszymi praktykami związanymi z komunikacją uniwersytecką w erze cyfrowej podzieli się z uczestnikami Brian E. Clarck, który kieruje komunikacją strategicznąBrown University, a Paul Andrew z Harvard University przedstawi wykład dotyczący strategii komunikacji na uczelniach badawczych.

Aktualne wyzwaniach związane z umiędzynarodowieniem przedstawi dyrektor Biura Programów dla Instytucji Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej Katarzyna Aleksy. Ekspertka Urzędu Miasta Poznania Anna Wawdysz opowie o swoich doświadczeniach związanych z współpracą samorządu z uczelniami, m.in. w zakresie promocji Poznania, jako ośrodka akademickiego, realizacją programów dla młodych talentów i projektów podnoszenia jakości kształcenia. W trakcie tego wystąpienia zostaną poruszone tematy sieciowania, współpracy uczelni z samorządem, biznesem i otoczeniem społecznym oraz zaprezentowane dobre praktyki wychodzenia poza mury i utarte ścieżki uczelni w działaniach promocyjno-wizerunkowych.

Kierowniczka Biura ds. Umiędzynarodowienia Uczelni Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Ewa Kiszka, spróbuje udowodnić, że świadome zarządzanie zmianą może nam bardzo pomóc i uniknąć tzw. wypalenia. Koordynatorka uczelniana programów i projektów: Erasmus+, Ready, Study, GO! Poland, Study in Poland, Study in Pomorskie, Model Wsparcia Imigrantów i Imigrantek, Model Równego Traktowania, opowie o zagadnieniach dotyczących umiędzynarodowienia, w tym różnic międzykulturowych, marketingu i promocji zagranicznej szkół wyższych, internacjonalizacji uczelni, wprowadzaniu zmian jakościowych i nowych funkcji wspierających podnoszenie poziomu umiędzynarodowienia uczelni.

Dr Beata Czechowska-Derkacz, specjalista PR, adiunkt w Instytucie Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Uniwersytetu Gdańskiego, podzieli się z uczestnikami wynikami badań sposobów komunikowania uczelni z otoczeniem w czasie pandemii. Rozmowa na temat wspólnego doświadczenia w czasie pandemii, analiza wyników badań, także zmian, jakie zaszły w mediach, będą okazją do podzielnie się dobrymi praktykami z zakresu trudnej komunikacji kryzysowej i komunikacji przyszłości.

Zespół Działu Promocji i Informacji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu tworzą specjalistki i specjaliści w zakresie marketingu, budowania relacji, popularyzacji nauki, promocji, komunikacji oraz tworzenia i wykorzystania multimediów. W ostatnich latach jednym z ambitnych zadań Zespołu podporządkowanych misji wzmacniania wizerunku UMK jako uczelni badawczej, było stworzenie Portal Informacyjny UMK. O jego powstaniu i sprawnym funkcjonowaniu opowiedzą pracownicy sekcji: redakcyjnej, kreatywnej i promocyjnej.

Koszt uczestnictwa w wydarzeniu to 740 zł dla osób stowarzyszonych i 1040 zł dla osób, które nie są członkami Stowarzyszenia „PRom”.

Zapraszamy do udziału wszystkich chętnych, którzy na co dzień dbają o wizerunek swoich instytucji – są rzecznikami, marketingowcami, redagują strony, serwisy, social media, pracują w obszarze komunikacji i promocji polskich uczelni.Partnerem strategicznym konferencji jest NAWA – Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

Wydarzenie patronatem objęli: KRASP – Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich„Forum Akademickie”Polskie Towarzystwo RetoryczneIROs ForumPerspektywy oraz Polskie Stowarzyszenie Public Relations.  

Link do rejestracji: https://forms.gle/QtNgnHrK22deprAu5  i szczegółowy PROGRAM konferencji.


Atrakcyjna cena Konferencji „PRom” zostaje niezmienna, mimo galopującej inflacji. Dzięki pozyskaniu zewnętrznego finansowania koszt uczestnictwa w wydarzeniu to 740 zł dla osób stowarzyszonych i 1040 zł dla osób, które nie są członkami Stowarzyszenia „PRom”. Serdecznie zapraszam do udziału w Konferencji „PRom” – to doskonała okazja nie tylko do zdobycia nowej wiedzy, ale także do networkingu i budowania relacji zawodowych.

drukuj