Zaproszenie do udziału w konsultacjach stanowiska KNF

Zaproszenie do udziału w konsultacjach stanowiska KNF

Polskie Stowarzyszenie Public Relations zaprasza swoich członków oraz innych przedstawicieli sektora public relations (w tym podmioty) do zgłaszania uwag oraz merytorycznych propozycji dotyczących projektu Stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego.

 
30-stronicowy dokument, który opublikował UKNF, to dokładnie projekt "Stanowiska w sprawie wykorzystywania mediów społecznościowych przez podmioty nadzorowane oraz osoby zatrudnione w tych podmiotach". Niniejsze zalecenia będą wpływać na pracę zarówno in-house'owych działów PR, jak i zewnętrznych usługodawców PR. Opinie zbierane będą do 9 września br. Korespondencję kierować należy do koordynatora konsultacji, Cyprian Maciejewskiego, wiceprezesa zarządu PSPR: c.maciejewski@polskipr.pl.
 
Zgodnie z deklaracjami Komisji proponowane standardy mają na celu ograniczenie ryzyka prawnego i reputacyjnego związanego z aktywnością w tych kanałach. Stanowisko jest reakcją Urzędu na coraz częstsze wykorzystywanie mediów społecznościowych w działalności prowadzonej przez podmioty nadzorowane. Projekt obejmuje najbardziej charakterystyczne zagadnienia związane z wykorzystywaniem social mediów, w tym posługiwanie się wyspecjalizowanymi agencjami, freelancerami oraz influencerami. Stanowisko odnosi się również do takich zagadnień jak m.in. archiwizacja aktywności w tych mediach, cyberbezpieczeństwo czy rola compliance. Publikacja ma charakter rekomendacji miękkiej, nieobowiązkowej, ale zapewne pokazuje kierunek, w którym stopniowo będzie zmierzał regulator.
 
Celem tej inicjatywy jest przedstawienie jednolitych zasad wykorzystywania mediów społecznościowych przez instytucje finansowe. Poza wyjaśnieniami w zakresie sposobu rozumienia adekwatnych regulacji prawnych, Stanowisko zawiera również praktyczne przykłady odnoszące się do typowych sytuacji wykorzystywania mediów społecznościowych. Stanowisko jest kolejnym działaniem realizowanym w ramach ogłoszonej w grudniu 2019 r. Cyfrowej Agendy Nadzoru (#CAN)
 
Projekt jest do pobrania na:
 
Warto przeczytać także:
 
Kompilacja pozyskanych opinii zostanie opracowana i przedłożona do KNF oraz do wiadomości publicznej.
 

 

drukuj