Prof. Anna Adamus-Matuszyńska z członkostwem honorowym PSPR

Prof. Anna Adamus-Matuszyńska z członkostwem honorowym PSPR

Prof. Anna Adamus-Matuszyńska została wyróżniona przez Walne Zebranie Członków PSPR tytułem członkini honorowej Polskiego Stowarzyszenia Public Relations.

4 marca, w czasie walnego zebrania członków społeczność PSPR doceniła Annę Adamus-Matuszyńską za szczególny wkład w rozwój PSPR i branży PR przyznając jej tytuł honorowej członkini PSPR. Tytuł ten otrzymują byli prezesi PSPR po skończonej kadencji, a także na wniosek Walnego Zebrania Członków osoby o nadzwyczajnych osiągnięciach w ramach integracji i edukacji w branży PR. 

- Tytuł honorowego członka PSPR to symboliczne wyróżnienie, choć nade wszystko odbieram jako docenienie mojej wieloletniej pracy w tej wyjątkowej branży, za które z całego serca dziękuję. Public relations ma jednak charakter ciągły - cały czas jesteśmy w drodze, podążamy za dynamicznie zmieniającym się otoczeniem w tych niezwykle wymagających czasach. Wciąż wiele pozostało jeszcze do zrobienia, sporo do przekazania. Dlatego też chętnie dalej dzielić się będę doświadczeniem i wiedzą, przyczyniając się w możliwie największym stopniu do rozwoju public relations w naszym kraju – mówi prof. Anna Adamus-Matuszyńska.

Anna Adamus-Matuszyńska to doktor habilitowana nauk o zarządzaniu i jakości, socjolog, specjalista public relations, adiunkt w Katedrze Badań Rynkowych i Marketingowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz w Szkole Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego. Kierownik studiów podyplomowych „Psychologia Menedżerska”. To także trener i konsultant agencji public relations, firm doradczych i szkoleniowych w zakresie public relations, zarządzania i komunikowania. Zrealizowała liczne projekty doradcze i szkoleniowe. Jest autorką ponad 140 publikacji naukowych i podręczników z zakresu konfliktu społecznego, komunikowania, public relations oraz społecznej odpowiedzialności. Publikuje także artykuły publicystyczne dotyczące komunikowania.  Matka dwóch synów: reżysera - Jana P. Matuszyńskiego oraz również PR-owca - Szymona Matuszyńskiego.

Kontakt dla mediów

Ewa Michalska

Ewa Michalska
Office Manager

biuro@polskipr.pl