PSPR otwiera się na podmioty i ogłasza pierwszych nowych członków

PSPR otwiera się na podmioty i ogłasza pierwszych nowych członków

Polskie Stowarzyszenie Public Relations rozszerza formułę działalności. Organizacja - oprócz osób fizycznych - do oficjalnego członkostwa zaprasza także podmioty, które współtworzą sektor PR. Tym samym PSPR staje się miejscem dla PRtech-ów, uczelni wyższych, specjalistycznych wydawnictw oraz agencji. Propozycja kierowana jest również do korporacji, firm czy NGO’s zainteresowanych wypracowywaniem i wdrażaniem profesjonalnych praktyk zarządzania reputacją, relacjami, komunikacją oraz podnoszeniem standardów kooperacji z rynkiem usług PR. Stowarzyszenie przyjęło do grona członków pierwsze cztery podmioty.

Zgodnie ze strategią przyjętą w 2019 roku, a w ślad za tym z reformą statutową, zarząd PSPR doprecyzował zasady formalnego członkostwa wspierającego i stworzył warunki do jego urzeczywistnienia. Dzięki temu, po 27 latach funkcjonowania, organizacja powitała w swoich strukturach pierwsze w historii podmioty z branży PR.

CAŁY POLSKI PR PRZY JEDNYM STOLE. CZY TO MOŻLIWE?

Mówiąc o branży PR, mamy w PSPR zawsze na myśli jej realne spektrum. To usługodawcy PR, usługobiorcy, freelancerzy, agencje, pracownicy działów w firmach i instytucjach, organizacje branżowe, naukowcy, uczelnie wyższe, a także dostawcy rozwiązań technologicznych, badań, monitoringu. Przez tyle lat jedynie agencje miały możliwość podmiotowego członkostwa w organizacji PR. Czas to zmienić – wyjaśnia Luiza Jurgiel-Żyła, prezeska PSPR. - Niezwykle nam zależy, aby wszystkie wymienione powyżej podmioty i osoby mogły spotkać się w naszym stowarzyszeniu. Współpracować, opiniować ważne zagadnienia, przygotowywać i umawiać się na nowe standardy, interwencje w kluczowych sprawach, projekty prorozwojowe, wreszcie nawiązywać liczne kontakty. Dotychczas w polskiej branży  public relations brakowało takiej platformy na stałe integrującej wszystkich uczestników naszego sektora. Wprowadzenie w życie członkostwa wspierającego i przyjęcie historycznej „czwórki”, której serdecznie gratuluję, jest ważnym krokiem w tym kierunku. Jednym z wielu, które jeszcze przed nami – podkreśla Jurgiel-Żyła.

RÓŻNORODNOŚĆ MOTYWACJI, OCZEKIWAŃ, PUNKTÓW WIDZENIA

Cztery podmioty, które jako pierwsze wstąpiły w szeregi PSPR, to: agencja relacji inwestorskich - InnerValue, PRtech, dostawca rozwiązań i oprogramowania – netPR.pl, PRtech (usługi informacyjne, badania, analiza) – Press Service Monitoring Mediów, agencja PR – Genesis PR. Znamienny jest fakt, że do członkostwa przekonały je bardzo konkretne i zróżnicowane argumenty.

- Chcemy brać czynny udział w tworzeniu dobrych praktyk PR oraz uczestniczyć w kluczowych rozmowach z innymi uczestnikami tego sektora. Ostatecznie do przystąpienia do organizacji przekonało nas utworzenie klubu relacji inwestorskich, w których się specjalizujemy i czujemy, że szczególnie w tym obszarze możemy wnieść wartość do działań PSPR – mówi Wojciech Iwaniuk, prezes zarządu InnerValue.

- Zapewnienie ciągłego rozwoju wymaga nie tylko dużych nakładów inwestycyjnych i stabilności biznesowej, ale też wymiany opinii i wychodzenia naprzeciw zmianom na rynku oraz w świecie technologii - właśnie dlatego Polskie Stowarzyszenie Public Relations jest dla nas ważnym partnerem. Chcemy być dużym wsparciem, jak i też inicjatorem ciekawych projektów realizowanych przez organizację - Piotr Ślusarczyk, pełnomocnik zarządu odpowiedzialny za planowanie i koordynowanie prac rozwojowych w netPR.pl.

- Liczymy, że nasze członkostwo w PSPR będzie sprzyjać jeszcze aktywniejszemu dialogowi, lepszemu zrozumieniu potrzeb i oczekiwań środowiska PR, a tym samym służyć jego rozwojowi. Wprowadziliśmy rozwiązania umożliwiające klientom korzystanie z dostępu do materiałów prasowych bez jakichkolwiek obaw o naruszanie praw wydawców. Jako lider branży wzięliśmy na siebie ciężar edukacji rynku w tym zakresie. Liczymy na to, że wspólnie z klientami, PSPR, a także samymi wydawcami zbudujemy bezpieczne, również kosztowo oraz odpowiadające współczesnym potrzebom, nowoczesne usługi informacyjne, które nie będą budzić żadnych wątpliwości prawnych. Będzie to nowy standard profesjonalnych usług monitoringu mediów - Sebastian Bykowski, wiceprezes zarządu, dyrektor generalny PRESS-SERVICE Monitoring Mediów.

- Zależy nam na udziale w budowaniu jak najlepszych standardów w polskim PR. Bardzo nas cieszy, że PSPR w ostatnich latach dokonało tak spektakularnej reaktywacji – im więcej branżowych podmiotów wspierających dobre praktyki w naszym zawodzie, tym lepiej. Mam nadzieję, że mocniej rozwinie się także współpraca między organizacjami w branży PR – potrzebujemy racjonalnego, mądrego i efektywnego dialogu, dość już fasadowych akcji! - Eliza Misiecka, prezes zarządu Genesis PR.

PSPR zaprasza do członkostwa podmioty, które aktywnie komunikują się z otoczeniem, odpowiedzialnie zarządzają relacjami lub zajmują się tym biznesowo, naukowo w oparciu o najwyższe standardy etyki oraz rynkowe. - Dlatego też oczekujemy respektowania zasad etycznych PSPR oraz dobrych praktyk profesjonalnego public relations. Zarówno obecnych samoregulacji jak i tych, które dopiero powstaną pod naszymi auspicjami. Jednocześnie zachęcamy do ich aktywnego współtworzenia. Idee fixe jest umożliwienie pełnowartościowej reprezentacji przedstawicieli wszystkich składowych sektora public relations, o często odmiennym spojrzeniu na daną sprawę czy innych priorytetach. Tak by skutkować współpracą i regularnym dyskursem w warunkach neutralnych ze swoimi odpowiednikami, konkurencją, klientami, a także z innymi uczestnikami branży – mówi Cyprian Maciejewski, członek zarządu PSPR. 

JESTEŚ O TRZY KROKI OD PSPR 

Procedura przystąpienia podmiotu do PSPR jest nieskomplikowana i przebiega bardzo sprawnie. W pierwszym kroku należy przesłać na adres biuro@polskipr.pl oficjalne zgłoszenie chęci członkostwa wspierającego z krótkim uzasadnieniem i wskazaniem aktywności w obszarze PR. Następnie zarząd organizacji podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata w drodze głosowania. Ewentualnie, wcześniej prosi jeszcze o uzupełnienie informacji. Składka członkowska wynosi 800 zł + VAT, niezależnie od wielkości przychodów czy budżetu aplikującego. Po jej uiszczeniu nowy członek wspierający zyskuje dostęp do analogicznych korzyści i praw jak członek zwyczajny (osoba fizyczna), z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego oraz głosowania w ramach Walnego Zebrania. Więcej o formalnej stronie członkostwa zwyczajnego i wspierającego w statucie PSPR: https://polskipr.pl/statut. 

drukuj