Członkowie PSPR z sektora PR dla nauki - nauka dla PR

Członkowie PSPR z sektora PR dla nauki - nauka dla PR

Zapraszamy do zapoznania się z sylwetkami członków i czlonkiń Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, którzy specjalizują się w PR nauki lub na co dzień wykładają na uczelniach wyższych przedmioty związane z public relations.

 

Anna Adamus-Matuszyńska

Doktor habilitowana nauk o zarządzaniu i jakości, socjolog, specjalista public relations, adiunkt w Katedrze Badań Rynkowych i Marketingowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz w Szkole Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego. Kierownik studiów podyplomowych „Psychologia Menedżerska”.  Uczestnik międzynarodowych konferencji i sympozjów, ekspert kilku projektów europejskich. Trener i konsultant agencji public relations, firm doradczych i szkoleniowych w zakresie public relations, zarządzania i komunikowania. Zrealizowała liczne projekty doradcze i szkoleniowe. Autorka ponad 140 publikacji naukowych i podręczników z zakresu konfliktu społecznego, komunikowania, public relations oraz społecznej odpowiedzialności. Publikuje także artykuły publicystyczne dotyczące komunikowania. W latach 1995 – 2006 aktywnie współuczestniczyła w budowaniu środowiska specjalistów PR w województwie śląskim działając w PSPR. 

 

ADAMUS-MATUSZYNSKA ANNA.jpg

Linkedin: Anna Adamus-Matuszyńska

Maria Buszman

Specjalizuje się w komunikacji w sytuacjach zmian, trudnych i kryzysowych np. restrukturyzacji, działalności związków zawodowych, a także w kontakcie z kluczowymi grupami otoczenia, w tym z pracownikami i budowaniu wizerunku osób i wystąpieniach publicznych. Prezeska Buszman. Komunikacja Doradztwo Badania Strategie oraz wykładowczyni uczelni m.in. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, gościnnie w Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu i Toruniu, Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu oraz Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Twórczyni kierunków studiów PR na wszystkich szczeblach kształcenia, a także projektów studiów podyplomowych i szkoleń z komunikacji, promocji i PR. Autorka badań społecznych i publikacji z zakresu PR. Posiada ogromną wiedzę i doświadczenie, działa z energią i zaangażowaniem, skutecznie i efektywnie.

Maria Buszman.jpg

LinkedIN: Maria Buszman

Maciej Dzwonnik

Rzecznik Politechniki Gdańskiej od 2019 r. Wcześniej pracował jako dziennikarz gospodarczy i redaktor prowadzący „Gazety Wyborczej” w Trójmieście, specjalizując się w tematyce inwestycyjnej i biznesowej. Podczas pracy w redakcji współorganizował i prowadził debaty oraz panele dyskusyjne z udziałem ekspertów i władz samorządowych. Obecnie, jako rzecznik PG, zajmuje się popularyzowaniem nauki i budowaniem marki uczelni w mediach tradycyjnych oraz społecznościowych, organizowaniem wydarzeń promocyjnych oraz budowaniem efektywnej komunikacji wewnętrznej w obrębie społeczności akademickiej PG.

 

Maciej Dzwonnik.jpg

LinkedIn: Maciej Dzwonnik

 

Emilia Hahn

Założycielka i prezes zarządu agencji PR Hub. Specjalizuje się w kampaniach z obszaru żywienia i zdrowia, edukacyjnych, a także komunikacji kryzysowej, strategii CSR oraz public affairs. Z jej inicjatywy, w ramach PR Hub, realizowane są autorskie projekty edukacyjne projektowane we współpracy z Wydziałem Nauk o Zdrowiu WUM. Jest członkiem Rady Pracodawców i Interesariuszy Zewnętrznych Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 

Emilia Hahn

LinkedIn: Emilia Hahn 

dr Anna Kiedrzyńska-Tui

Współzałożycielka i dyrektor operacyjna Propsy PR, pierwszej w Polsce agencji PR dla NGO i projektów społecznych. 

Kulturoznawca i filmoznawca Uniwersytetu SWPS, specjalizuje się w reprezentacji wizerunków kobiet we współczesnym kinie hiszpańskim. Ekspertka w zakresie kreowania wizerunków kobiet w przekazach audiowizualnych. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia na studiach licencjackich i magisterskich na kierunku Dziennikarstwo i PR z zakresu Public Relations. Na studiach podyplomowych prowadzi przedmiot Współczesne kino hiszpańskie. Współautorka publikacji naukowej "Relacje, media, konteksty. Praktyka komunikowania się". Zajmuje się promocją działań społecznych i naukowych.

 

KIEDRZYŃSKA TUI ANNA

LinkedIn: dr Anna Kiedrzyńska-Tui

Anna Kiryjow-Radzka

Prezes Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom”, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Z wykształcenia socjolog ze specjalizacją komunikacja społeczna. Absolwentka studiów podyplomowych m.in. z retoryki na PAN. Od 15 lat zajmuje się promocją i reklamą. Uczestniczyła i współprowadziła kilkadziesiąt szkoleń i konferencji zakresu PR, komunikacji, social media, marketingu, retoryki i socjologii. Od 2013 r. pracuje na SGGW, gdzie kieruje Zespołem Nowych Mediów. Prowadzi ćwiczenia, konwersatoria i wykłady z retoryki i erystyki, komunikacji interpersonalnej, nowych mediów i współczesnych wyzwań socjologii.

 

 

A.Kiryjow-Radzka foto

 LinkedIn:  Anna Kiryjow-Radzka

Agnieszka Marzęda

Doktor nauk społecznych w obszarze nauki o mediach (Wydział Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego), wykładowca akademicki (zajęcia z zakresu public relations, social mediów, marketingu, reklamy oraz komunikacji społecznej i wizualnej). Magister marketingu (WSZiM) oraz specjalista ds. public relations (ISNS UW i IFiS PAN). Na co dzień współpracuje z mediami, managerami public relations oraz marketingu, jak również agencjami reklamowymi i PR. 

 

 

 

MARZĘDA AGNIESZKA

LinkedIn: Agnieszka Marzęda

Joanna Neumann 

Założycielka agencji digitalowo - storytellingowej - No Future. Ukończyła polonistykę oraz studia z komunikacji PR na Uniwersytecie Ekonomicznym. Kontynuuje doktorat z zakresu komunikacji w internecie. Specjalista ds. komunikacji, digitalPR, SEO, SEM, webwrittingu i copywrittingu. 

 

 

Kopia NEUMANN_JOANNA.jpg

 LinkedIn: Joanna Neumann

Prof. Lidia Pokrzycka

Profesor nadzwyczajny w Instytucie Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS, kierownik studiów podyplomowych Public Relations i Marketing Medialny UMCS. Posiada dorobek naukowy i popularyzatorski w zakresie public relations. Od 1999 roku prowadzi wykłady i warsztaty z zakresu PR. Realizowała i realizuje granty m.in. w ramach Norway Grants (FSS) – Norwegia i Islandia, European Centre for the Development of Vocational Training (Irlandia), NAWA (Belgia), Europlanet's RI 2020 expert exchange (Grecja), stypendystka National Foundation Archimedes w Estonii. Visiting Pofessor w Ventspils University of Applied Sciences (Łotwa). W 2019 roku została Eduinspiratorem FRSE w kategorii szkolnictwo wyższe. Certyfikowany E-nauczyciel i E-metodyk Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego. 

L. Pokrzycka, zdjęcie

LinkedIn: Prof. Lidia Pokrzycka

Prof. Karina Stasiuk-Krajewska

Profesor Uniwersytetu SWPS, kierownik Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu. Naukowo zajmuje się teorią i badaniami dyskursu, kulturą popularną i etyką profesjonalną. W praktyce interesuje się problemami etyki i profesjonalizacji w Public Relations. Od wielu lat tworzy i koordynuje kierunki studiów w obszarze komunikacji, w tym także specjalności związane z PR, reklamą czy brandingiem. Przygotowuje studentów do wejścia na rynek pracy, starając się wzajemnie dostosować potrzeby i style życia absolwentów i pracodawców.

 

Karina Stasiuk-Krajewska

 

Marta Szadowiak

Strateżka komunikacji/CEO agencji Projekt PR. Na co dzień zajmuje się przede wszystkim public relations wydarzeń kulturalnych oraz szeroko rozumianą strategią komunikacji instytucji samorządowych oraz firm prywatnych. Mistrzyni media relations i budowania relacji z mediami tradycyjnymi. Zdyscyplinowany i inspirujący project manager z bogatym doświadczeniem w event marketingu. Wykładowczyni akademicka, twórczyni kierunków studiów podyplomowych na WSAiB w Gdyni oraz WSB w Gdańsku. Doktorantka w Centrum Badań nad Gospodarką Kreatywną na Uniwersytecie SWPS.

 

Marta Szadowiak

LinkedIn: Marta Szadowiak 

dr inż. Krzysztof Szwejk

Od 2004 roku rzecznik prasowy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW). Na uczelni zajmuje się współpracą z mediami i tworzeniem dobrego wizerunku SGGW oraz planowaniem kampanii informacyjnych. Zakres umiejętności: budowanie wizerunku osób i firm, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, autokreacja i autoprezentacja, public relations, marketing.

 

Szwejk Krzysztof 236-295

LinkedIn: dr inż. Krzysztof Szwejk

dr. n. społ. Izabella Szum  

Rzecznik prasowy, publicysta, menedżer firmy, wykładowca akademicki, wolontariusz i członek załogi samolotu. Doświadczenie w budowaniu wizerunku przedsiębiorstw i kluczowych menedżerów oraz zarządzaniu informacją w organizacjach o rozproszonej strukturze. Doktor nauk społecznych w dziedzinie nauk o polityce i administracji (Uniwersytet Jagielloński). Magister inżynier, absolwent zagranicznych uczelni (Instytutu Zarządzania na Uniwersytecie im. Blaise Pascala we Francji, Uniwersytetu Lille I we Francji) z dyplomem w dziedzinie zarządzania i administracji. Jej zainteresowania skupiają się głównie wokół bezpieczeństwa infrastruktury transportu, w tym lotnictwa cywilnego oraz dobrych praktyk - kultury lotniczej. Dydaktyka w zakresie obronności i lotnictwa, praktyka w lotnictwie ogólnym, współorganizator międzynarodowych pokazów lotniczych i popularyzator kultury lotniczej (UTH im. H. Chodkowskiej; Akademia Sztuki Wojennej MBA Security & Critical Infrastructure).

SZUM_IZABELLA.jpg

LinkedIn: Izabella Szum

Roman Tondel

Od blisko dziesięciu lat związany z toruńskim Uniwersytetem Mikołaja Kopernika, gdzie w promowaniu osiągnięć naukowców i budowaniu pozytywnego wizerunku uczelni wykorzystuje swoje doświadczenia z wieloletniej pracy w telewizji TVN24. Współorganizuje i prowadzi najważniejsze uniwersyteckie uroczystości i konferencje. Angażuje się w wydarzenia popularyzujące naukę oraz aktywnie działa na rzecz podniesienia jakości e-learningu. Jest cenionym przez studentów nauczycielem akademickim na kierunkach: medioznawstwo i dziennikarstwo, gdzie od lat jest także opiekunem naukowym koła dziennikarstwa telewizyjnego i studenckiej telewizji. Interesuje się historią, o czym świadczą jego publikacje naukowe oraz sportem, co potwierdza ukończenie przez niego kilku maratonów i zawodów triathlonowych na dystansie Half Ironman.

Romek Tondel (1).jpg

 

Dariusz Tworzydło

Dr hab., prof. UW, kierownik Katedry Komunikacji Społecznej i Public Relations na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Prezes zarządu EXACTO sp. z o.o. a także prezes zarządu Stowarzyszenia Agencji Public Relations. Autor blisko 260 artykułów naukowych i publicystycznych dystrybuowanych w Polsce i za granicą. Były Prezes Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, były członek Rady Etyki Public Relations. Honorowy członek PSPR.

Dariusz Tworzydło.jpg

LinkedIn: Dariusz Tworzydło

Emilia Zakrzewska

 

Wykładowca na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Uniwersytecie Warszawskim,gdzie prowadzi zajęcia z Public Relations i komunikowania społecznego.  Absolwentka prestiżowych studiów MBA ukończonych w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Doktorantka na Wydziale Dziennikarstwa Bibliologii i Informacji Uniwersytetu Warszawskiego. Główne obszary badawcze to Personal PR, Public Affairs i komunikowanie kryzysowe. 

Emilia Zakrzewska

LinkedIn: Emilia Zakrzewska
drukuj