Pogłębianie współpracy z innymi organizacjami branży PR

Pogłębianie współpracy z innymi organizacjami branży PR

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Public Relations obecnej kadencji w składzie: Luiza Jurgiel-Żyła, Emilia Zakrzewska, Bartosz Milczarczyk, Cyprian Maciejewski i Maciej Krzysztoszek rekomenduje w zbliżającej się kadencji kontynuację rozmów i rozwój partnerskiej współpracy z nowo powołanym Stowarzyszeniem Agencji Public Relations pod przewodnictwem prezesa Dariusza Tworzydły, Związkiem Firm Public Relations i Global Alliance. 

Dotychczasowe wstępne deklaracje i wypracowane ustalenia ze strony zarządu PSPR obejmowały poniższe działania wspólne z innymi organizacjami branżowymi:

SAPR

 • podejmowanie wspólnych inicjatyw i wzajemne zapraszanie organizacji w obszarze kształcenia profesjonalistów PR (m.in. już w lutym 2021 r. rozpocznie się cykl webinariów dla studentów koordynowany przez PSPR i koło naukowe PR na Uniwersytecie Warszawskim, partnerem projektu jest SAPR)
 • wspólne zaangażowanie w projekt promowania zawodu PR-owca w szkołach średnich i na uczelniach wyższych
 • integrowanie środowiska kół naukowych
 • współpracę w zakresie stworzenia podstaw samoregulacji branży PR w Polsce dążącą do uwspólnienia regulacji dla obu organizacji w zazębiających się obszarach ich działania
 • wspieranie Think Tanku SAPR

ZFPR / SAPR

 • zaproszenie SAPR, a także Związku Firm Public Relations, do dialogu i udziału w Forum Organizacji Branży PR; to projekt zainicjowany i koordynowany przez PSPR (wydarzenie przełożone ze względu na pandemię)
 • włączenie się w promowanie działań pro bono przez profesjonalistów PR (projekt ZFPR)

GLOBAL ALLIANCE

 • przedłużenie członkostwa PSPR na rok 2021 w Global Alliance for Public Relations and Communication Management (sformalizowane w styczniu 2021 r.)
 • promowanie 2021 Global PR & Communication Model w Polsce
 • włączanie się członków i angażowanie polskiej branży PR w działania w związku z  miesiącami tematycznymi GA: Ethic Month (luty), Trands Month (marzec), Education Month (kwiecień), Diversity & Inclusion Month (czerwiec) i Healh & Wellbeing Month (wrzesień)

 

Oficjalna rekomendacja jest sugestią zarządu i z przyczyn formalnych nie może być wiążąca dla osób, które od marca będą kierowały PSPR w kadencji 2021-2023. Publikacja takiego stanowiska wynika z faktu, że SAPR powołano pod koniec kadencji obecnego zarządu i Rady Nadzorczej PSPR, w związku z czym długofalowe, konkretne ustalenia pozostaną już w gestii nowych władz naszej organizacji (po wyborach 4 marca br.). 

Zaznaczamy jednak, że PSPR zależy na profesjonalizacji branży PR i wierzymy, że jest to możliwe poprzez łączenie sił środowiska, uzupełnianie się, a nie konkurowanie między sobą. Dlatego rekomendowane jest także poszukiwanie pól do współpracy ze Związkiem Firm Public Relations oraz możliwych kooperacji wszystkich trzech organizacji branżowych. W opinii zarządu nieodzowne jest również dalsze aktywne działanie w strukturach międzynarodowych - Global Alliance for Public Relations and Communication Management.

Zgodnie ze wstępną deklaracją złożoną przed zarządem SAPR kolejne spotkanie obu zarządów powinno odbyć się niezwłocznie po objęciu stanowisk, a więc w marcu 2021 roku. Rekomendowane jest również szybkie zainicjowanie analogicznego spotkania nowo wybranego zarządu z władzami ZFPR.

 

-----------------------

Dokument (w częściach odnoszących się do tych organizacji) został uzgodniony z zarządami Stowarzyszenia Agencji Public Relations i Związku Firm Public Relations w lutym 2021 roku

drukuj

Załączniki