Członkowie PSPR z sektora Instytucji Publicznych

Członkowie PSPR z sektora Instytucji Publicznych

 

Agnieszka Jaszkaniec 

Absolwentka dwóch kierunków na Uniwersytecie Śląskim – politologii i wychowania plastycznego. Ukończyła również studia podyplomowe z public relations na obecnym Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz London School of Public Relations, a także studia Zarządzanie wartością firmy w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w branży public relations. Obecnie jest kierownikiem Działu Komunikacji w Katowickich Wodociągach S.A. Równocześnie pełni funkcję rzecznika prasowego firmy. Kierowała też zespołem ds. opracowania strategii Katowickich Wodociągów S.A. Odpowiada za komunikację wewnętrzną i zewnętrzną, organizację eventów i konferencji, a także podejmowanie działań z zakresu edukacji ekologicznej. Jest redaktorem naczelnym wewnętrznego Magazynu Pracowników Katowickich Wodociągów S.A. „PILOT WODNY”, który kilkukrotnie był nagradzany w konkursach Szpalty Roku i Pióro Roku.

Agnieszka JaszkaniecLinkedIn: Jaszkaniec Agnieszka

Krzysztof Kaczanowski

Dyrektor ds. promocji, turystyki i komunikacji społecznej w jednej z najbogatszych gmin w Polsce, prowadzi własną firmę – Komunikatorzy. Praktyk z dwudziestoletnim doświadczeniem w marketingu politycznym i komunikacji społecznej. Autor i współautor wielu skutecznych kampanii wyborczych – samorządowych i parlamentarnych. Ostatnio odpowiadał za komunikację w Poznańskich Inwestycjach Miejskich, gdzie opracował i wdrożył skuteczny system promocji i komunikacji inwestycji.  Absolwent podyplomowych studiów MBA na Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej (Warszawa), studiów menedżerskich i public relations na WSB (Poznań, Wrocław). Absolwent Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, (Kraków), Szkoły Liderów prof. Z. Pełczyńskiego (Warszawa).

Krzysztof Kaczanowski

LinkedIn: Kaczanowski Krzysztof

Beata Łaszyn 

Lubię projekty wychodzące poza utarte szklaki, bo często prowadzą w ciekawe obszary, do których normalną ścieżką bym nie dotarła. Fascynuje mnie wyszukiwanie schematów, które mogą ulepszyć komunikację i przygotowanie antykryzysowe co ma istotny wpływ na całą organizację; bo zwiększa poczucie bezpieczeństwa i komfortu pracy, a chyba o to w życiu chodzi. Prywatnie (i zawodowo 😉) żona i matka różnych dzieci. Dzielę życie między dom dzienny (a więc Alert Media Communications) i dom nocny.

Beata ŁaszynLinkedIn: Łaszyn Beata  

 

 

Cyprian Maciejewski

Strateg PR i rzecznik z kilkunastoletnim doświadczeniem – zarówno po stronie klienta jak i agencji. Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations oraz członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Pracuje w gdańskim magistracie oraz jako niezależny doradca, szkoleniowiec, prelegent. Wcześniej odpowiadał za PR i edukację ekologiczną w spółce samorządowej. Specjalizuje się w komunikowaniu i budowaniu relacji z otoczeniem dla takich branż jak energetyka, gospodarka odpadami, budownictwo infrastrukturalne czy ciepłownictwo.
 

Cyprian Maciejewski

 

Bartosz Milczarczyk

 

Posiada blisko 15-letnie doświadczenie w obszarze komunikacji, media i public relations. W latach 2008-11, jako rzecznik prasowy MPWiK w m.st. Warszawie SA odpowiadał za kontakty z mediami oraz przygotowywał i prowadził działania komunikacyjne wielomiliardowych inwestycji realizowanych przez spółkę. Przez 7 lat, od 2011 roku, jako rzecznik prasowy Urzędu m.st. Warszawy, zajmował się bieżącą komunikacją z mediami oraz nadzorował prace kilkunastoosobowego zespołu prasowego oraz współtworzył strategie działań z zakresu PR urzędu miasta. Obecnie, będąc wicedyrektorem Stołecznego Biura Turystyki, kieruje promocją Warszawy na arenie międzynarodowej. Z wykształcenia socjolog o specjalności komunikacja zintegrowana - reklama, public relations, branding. Ukończył również podyplomowe studia MBA. Specjalizuje się w opracowywaniu kampanii informacyjnych oraz komunikacji kryzysowej.

 
 
 

 

246942019 10 24 25 lat PSPR4987_pp.jpgLinkedIn: Milczarczyk Bartosz

 

Ostrowska Monika 

PR-owiec z 17. doświadczeniem w Polsce i za granicą. Obecnie prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której wspiera rozwój marek poprzez zaplanowaną i dopasowaną do ich potrzeb komunikację. Od samego początku drogi zawodowej związana jest z mediami tradycyjnymi i społecznościowymi. Pracę w samorządzie  gdańskim rozpoczęła w grudniu 2001roku. Przez niemal dekadę budowała zespół PR w spółce miejskiej będącej właścicielem systemu wodociągowo-kanalizacyjnego Gdańska. Pomad pół dekady była rzecznikiem prasowym w jednej z największych jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska, gdzie realizowała kampanie społeczne, projekty CSR oraz zarządzała komunikacją kryzysową. Odpowiadała również za promocję projektów finansowanych ze środków unijnych. Jak mówi, praca w samorządzie na różnych płaszczyznach to doświadczenie bezcenne, kapitał który pozwolił jej zainwestować w rozwój marki osobistej. Dba o to, aby obalać stereotypy na temat Public Relations, by popularyzować istotę i działania PR oraz podnosić rangę tego zawodu. Obecnie prowadzi również zajęcia ze studentami Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej w jednej z wyższych szkół w Gdańsku.

Ukończyła Uniwersytet Gdański, Instytut Politologii Zakład Stosunków Międzynarodowych, The Baltic University, studia koordynowane przez Uppsala University. Jest absolwentką Politechniki Gdańskiej (Wydział Zarządzania i Ekonomii, studia podyplomowe w zakresie Public Relations w Nowoczesnej Firmie). Od 2019 roku jest aktywnym członkiem Polskiego Stowarzyszenia Public Relations.

 

Monika Ostrowska

LinkedIN: Ostrowska Monika

Michał Piotrowski 


Jako dziennikarz współpracował m.in. z Dziennikiem Bałtyckim i Aktivistem. W latach 2015 - 2017 na antenie Radia Gdańsk prowadził (wraz z Antonim Pawlakiem) audycję literacką. W 2017 roku został rzecznikiem prasowym Marszałka Województwa Pomorskiego, wcześniej przez 10 lat pracował w Biurze Prasowym Urzędu Miejskiego w Gdańsku (m.in. jako p.o. kierownik Biura). Jest autorem kilku książek poetyckich, współzałożycielem zespołu muzycznego "Towary Zastępcze".

 

umwp-press005

Anna Przybyll

Od czerwca 2009 r. jest związana z branżą public relations, od marca 2016 r. zatrudniona w służbie cywilnej. Obecnie pracuje na stanowisku głównego specjalisty w Wydziale Komunikacji Społecznej w Departamencie Edukacji i Komunikacji GUS. Zajmuje się przygotowywaniem tekstów informacyjno-promocyjnych i obsługą mediów społecznościowych urzędu. Bierze udział w pracach zespołu ds. prostego języka KPRM. Jej slogan to „piszę dla chleba i dla nieba”, bo pisaniem zarabia na życie, ale widzi w tym też powołanie do czynienia dobra i realizowania wyższych wartości, jak profesjonalizm, uczciwość i postawa obywatelska. Interesuje się historią i polityką krajów niemieckiego obszaru językowego, ma na koncie publikacje naukowe i prasowe z tego zakresu. W wolnym czasie pisze wiersze i szydełkuje. 
 
Przybyll AnnaLinkedIn: Przybyll Anna

Katarzyna Szyposzyńska

Większość życia zawodowego związana z obszarami: promocji, mediów oraz public relations zarówno w instytucjach państwowych, jak i korporacjach. Wykształcenie zdobywała na Uniwersytecie Łódzkim, na którym uzyskała specjalizację z zakresu amerykanistyki i mass mediów oraz na Clark University, gdzie kształciła się w obszarze komunikacji w zarządzaniu. Kilkukrotne uzyskanie stypendiów przyznanych przez Europejską Akademię Dyplomacji i Wyszehradzką Szkołę Nauk Politycznych pozwoliło jej na poszerzanie
i zdobywanie wiedzy, zarówno w Polsce, jak i zagranicą, związanej z organizacją kampanii, wystąpieniami publicznymi, public relations oraz mediami. Dzięki członkostwu w Polskim Towarzystwie Komunikacji Społecznej, poszerza swoją wiedzę na temat szeroko pojętego obszaru komunikacji i mediów, natomiast bycie członkiem Polskiego Stowarzyszenia Public Relations daje jej szansę na rozwijanie kompetencji oraz umiejętności dotyczących sektora public relations.

Zapraszam do mojego filmu [TUTAJ] w którym mówię "Dlaczego w instytucjach publicznych potrzebny jest PR?".

Katarzyna Szyposzynska

LinkedIn: Katarzyna Szyposzyńska

Katarzyna Twardowska-Wojtowicz

Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu komunikacją korporacyjną, wewnętrzną i kryzysową. W latach 2010-2016 rzecznik prasowy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, wcześniej  zaangażowana w projekty komunikacyjne i nowe media m.in. w Telewizji Polskiej, Telekomunikacji Polskiej i PZU Życie. Menadżer z doświadczeniem w zarządzaniu zespołem i pracy w dużych organizacjach, branży nowych technologii, organizacjach pozarządowych i agencjach PR. W 2015 r. nominowana do nagrody PRoton w kategorii rzecznik prasowy. Absolwentka polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, podyplomowych studiów PR Szkoły Głównej Handlowej i  Seminarium Producenckiego PWSFTiT w Łodzi. Obecnie jest ekspertem w Departamencie Strategii Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

 

Katarzyna Twardowska-WojtowiczLinkedIn: Katarzyna Twardowska-Wojtowicz

 

 

 

 

drukuj