Konsultacje dot. samoregulacji branżowej i etyki public relations

Konsultacje dot. samoregulacji branżowej i etyki public relations

Polskie Stowarzyszenie Public Relations prowadzi od dłuższego czasu prace nad zdefiniowaniem, skatalogowaniem i usystematyzowaniem zagadnień potencjalnie wymagających standaryzacji w branży public relations. Organizacja zaprasza wszystkich zainteresowanych kwestiami deontologii zawodowej do korespondencyjnego zgłaszania własnych spostrzeżeń, postulatów w tym obszarze i - tym samym - włączenie się w kolejną turę procesu konsultacji.
 
Doprecyzowując, intencją jest wskazywanie, wraz z uzasadnieniem, problemów i wyzwań, na które odpowiedzią powinny być wszelkiego rodzaju działania samoregulacyjne, sprzyjające profesjonalizacji szeroko rozumianego sektora public relations, m.in.:
 
  • kodeksy wąskotematyczne (dedykowane konkretnemu zagadnieniu),
  • kodeksy obszarowe (dedykowane danej subdziedzinie public relations),
  • kodeksy ogólne PR i kodeksy etyczne,
  • dobre praktyki,
  • białe księgi,
  • wzory dokumentów,
  • rekomendacje prawne.
 
Naszym celem jest poczynienie przekrojowej, pogłębionej refleksji nad tym czy i czego potrzebuje polski PR do jakościowego rozwoju w aspekcie samoregulacyjnym. A przynajmniej te podmioty oraz ci specjaliści PR, którzy są ku temu chętni i gotowi zmierzać. Podkreślamy, że PSPR działa na rzecz całego sektora PR i taką też postuluje percepcję w tychże konsultacjach. Będą to zatem nie tylko tak oczywiste elementy, jak ogólna etyka zawodu czy standardy pracy i konkurowania agencji, ale też przykładowo relacje pracownicze, obowiązki i odpowiedzialność klienta usług PR, komunikacja porównawcza marek czy wreszcie patologie komunikacji online. Z założenia na tym etapie nie ograniczamy się niczym - podkreśla koordynator merytoryczny projektu i członek zarządu PSPR, Cyprian Maciejewski.
 
Zachęcamy również do przesyłania wszelkich własnych czy ogólnodostępnych opracowań, publikacji polskich i zagranicznych, które mogą poszerzyć perspektywę i wiedzę dot. samoregulacji w branży. PSPR prowadzi analogiczny research także samodzielnie.
 
Wszelkie opinie i propozycje należy przesyłać do 14 grudnia br., na adres c.maciejewski@polskipr.pl. Efekty prac Stowarzyszenia zostaną zaprezentowane w specjalnym, publicznym raporcie.
drukuj