PRESS-SERVICE Monitoring Mediów oficjalnym partnerem PSPR

PRESS-SERVICE Monitoring Mediów oficjalnym partnerem PSPR

Do grona partnerów Polskiego Stowarzyszenia Public Relations dołączyła firma  PRESS-SERVICE Monitoring Mediów, dostawca zaawansowanych i kompleksowych usług  z zakresu wyszukiwania informacji z wszystkich rodzajów mediów oraz ich analizy. 

PSMM specjalizuje się również w badaniu efektywności działań media relations, sponsoringowych czy product placement. W ramach tworzonych raportów przygotowuje audyty medialne, rekomendacje działań a także wskazuje nisze medialne i obszary współpracy z mediami, dziennikarzami i infuencerami. PSMM wskazuje naszej organizacji wszystkie istotne informacje z przestrzeni publicznej dotyczące branży public relations oraz przygotowuje dla członków PSPR specjalne okresowe raporty.

 

- To była dla naszego stowarzyszenia podstawowa kwestia. Móc korzystać z najlepszych dostępnych na rynku narzędzi, wspierać się nimi przy realizacji celów statutowych na rzecz branży. Niezwykle doceniam gesty, najpierw netPR.pl, teraz PRESS-SERVICE Monitoring Mediów, że zgodzili się zostać partnerami technologicznymi naszej organizacji. Należy tu zaznaczyć, że są to też po prostu usługi i praca o konkretnej wartości finansowej, które są bardzo wymiernym wkładem w nasze działania na rzecz rozwoju polskiego PR. Równie ważny jest fakt, że to także kooperacja merytoryczna i możemy liczyć na konsultację i radę w kluczowych kwestiach dla branży - zapewnia Luiza Jurgiel-Żyła, Prezeska PSPR. - PSMM był także sponsorem ubiegłorocznych obchodów 25-lecia naszego Stowarzyszenia, więc lista powodów do wdzięczności i podziękowań regularnie się wydłuża - dodaje.

 

Firma podkreśla, że postrzega wieloaspektowo sens w długofalowej współpracy z naszą organizacją. - PRESS-SERVICE Monitoring Mediów od 20 lat wspiera branżę PR. Od samego początku nie tylko oferujemy swoje usługi dla specjalistów public relations, brand managerów czy rzeczników prasowych, ale także aktywnie uczestniczymy w edukacji branży, dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem, szczególnie tym zdobytym w międzynarodowych projektach. Współpraca z PSPR to dla nas nie tylko szansa na wymianę doświadczeń i współuczestniczenie w integracji środowiska PR, ale także na lepsze zrozumienie oczekiwań branży i stojących przed nią wyzwań - wyjaśnia Sebastian Bykowski, wiceprezes zarządu, dyrektor generalny PSMM.

 

PRESS-SERVICE Monitoring Mediów jest liderem w dziedzinie kompleksowego monitoringu Internetu, social media, prasy, radia i telewizji, uhonorowanym tytułem Gazeli Biznesu 2011 i 2015. Firma świadczy usługi dla największych koncernów, agencji PR, przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych. Monitoring polskich mediów obejmuje blisko 5 mln źródeł internetowych, w tym social media, 1100 tytułów prasowych oraz 100 stacji radiowych i telewizyjnych. Monitoring zagraniczny uwzględnia ponad 90% światowego rynku mediów. Jest członkiem międzynarodowej organizacji FIBEP (światowej federacji branżowej firm monitorujących media) oraz jednym z inicjatorów CEE Media Monitoring Group.