PSPR pierwszym polskim przedstawicielem w Global Alliance

PSPR pierwszym polskim przedstawicielem w Global Alliance

Polskie Stowarzyszenie Public Relations dołączyło do grona członków konfederacji Global Alliance for Public Relations and Communications Management (GA), która obecnie zrzesza ponad 280 000 praktyków i naukowców z całego świata reprezentowanych przez ponad 70 krajowych organizacji z branży public relations. 

- Z przyjemnością witamy Polskie Stowarzyszenie Public Relations, które jako pierwsza polska organizacja dołączyła do naszego sojuszu. Jesteśmy teraz bardziej niż kiedykolwiek, globalną różnorodną i wielokulturową organizacją reprezentującą specjalistów PR z różnych religii, kultur, społeczeństw i ras - mówi Justin Green, Prezes Global Alliance. - Zasady, według których działa  PSPR, są zgodne z misją reprezentowania naszej profesji i promowania standardów etycznych oraz rozwoju zawodowego na całym świecie przez Global Alliance. Ci z nas, którzy mają szczęście pracować w public relations i komunikacji, mogą wnieść ogromny pozytywny wkład w przywrócenie zaufania publicznego do sprawdzonych i wiarygodnych źródeł informacji. Cieszymy się na współpracę z zarządem i członkami PSPR - dodaje Green.

Global Alliance to, jak na możliwości naszej branży, ogromna organizacja, sukcesywnie wzmacniająca swoją pozycję na każdym kontynencie. Dołączenie PSPR do tych struktur wpisuje się w strategię rozwoju polskiej organizacji branżowej oraz otwarcia się na komunikację międzynarodową. - Za naszą decyzją przemawiały liczne argumenty. Między innymi: wielki potencjał biznesowego networkingu, różnorodne projekty obejmujące wiele państw i - niemniej ważne - polski głos regularnie zabierany w światowej dyskusji nad przyszłością, wyzwaniami public relations. Wraz z dołączeniem do Global Alliance zobowiązaliśmy się też w imieniu wszystkich członków do przestrzegania kodeksu etycznego GA, którego zasady i wartości  zostaną uwzględnione także  przy tworzeniu nowego kodeksu etycznego PSPR - wyjaśnia Luiza Jurgiel-Żyła, Prezeska Polskiego Stowarzyszenia Public Relations. - Jesteśmy przekonani, że wymiana wiedzy między organizacjami  zrzeszonymi w GA będzie źródłem inspiracji dla naszych członków, a Polacy będą mieli okazję wnieść wiele w rozwój światowych standardów.

Global Alliance charakteryzuje bardzo duży nacisk na edukację i doskonalenie umiejętności swoich członków. W maju br. trwa "Miesiąc Kształcenia", w ramach którego dostępnych jest kilkadziesiąt webinarów związanych z komunikowaniem w pandemii, a także zdobywaniem nowych umiejętności w zakresie komunikacji online czy kreatywnego myślenia. Od zeszłego roku członkostwo w GA zapewnia również dostęp do platformy e-learningowej PRSA (Public Relations Society of America), największej organizacji branży PR na świecie. Na platformie można znaleźć wartościowe kursy prowadzone przez ekspertów z całego świata w atrakcyjnych cenach. Członkowie PSPR będą również czerpać wiedzę na temat światowych trendów w branży PR z newslettera GA.

- Obecność w GA zapewni naszym członkom dostęp do unikalnej wiedzy z zakresu komunikowania i PR oraz ułatwi poszukiwania zagranicznych partnerów. To także dla nas szansa na promowanie polskiej branży PR na arenie międzynarodowej. To wreszcie sposób na skuteczne systematyczne zwracanie uwagi na to co interesującego się dzieje na naszym rynku - powiedziała Emilia Zakrzewska, wiceprezes PSPR.

Ważnym projektem GA jest implementacja Global Capability Framework, który ma być benchmarkiem dla uczelni, kursów i samych ekspertów jeśli chodzi o zestaw umiejętności, które powinien posiadać PR-owiec. Z myślą o członkach GA PSPR uruchomi wkrótce anglojęzyczną wersję swojej strony internetowej, gdzie będzie informować o działaniach podejmowanych w Polsce i za granicą. PSPR zamierza także aktywnie reprezentować branżę public relations w wydarzeniach oraz inicjatywach organizowanych przez GA. Stowarzyszenie chce być także głównym partnerem GA w Polsce w zakresie realizowanych przez nich badań, które pozwolą m.in. porównywać polski PR z branżami w innych krajach czy regionach. Współpraca projektowa PSPR z Global Alliance sięga 2008 roku, kiedy stowarzyszenie pomagało w opracowaniu kompendium wiedzy na temat branży public relations w Polsce “PR Country Landscape”, stowarzyszenie będzie podejmować starania, aby zaktualizować ten dokument.  Od tamtego momentu Global Alliance przeszło wiele zmian i stało się otwartą organizacją, która stanowi hub komunikacyjny dla stowarzyszeń i organizacji z obszaru public relations z całego świata. 

 

O Global Alliance 

Global Alliance for Public Relations and Communication Management jest organizacją non-profit z siedzibą w Szwajcarii. Działa od 1996 roku i zrzesza 72 stowarzyszenia PR-owe na sześciu kontynentach, co daje ponad 280 000 praktyków i edukatorów.

Misją Global Alliance jest ujednolicenie charakterystyki zawodu PR-owca, podniesienie standardów zawodowych na całym świecie, dzielenie się wiedzą z korzyścią dla jej członków i bycie globalnym głosem public relations w interesie publicznym.

Global Alliance opiera się na zaangażowaniu specjalistów ds. komunikacji w celu rozwiązania charakterystycznych dla zawodu problemów w perspektywie globalnej. Sojusz współpracując z organizacjami regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi zwiększa profesjonalizm w public relations i zarządzaniu komunikacją na całym świecie.

Strona organizacji: https://www.globalalliancepr.org/ 

 

O Polskim Stowarzyszeniu Public Relations

Polskie Stowarzyszenie Public Relations (PSPR) jest pierwszą i najstarszą samorządową organizacją zawodową tej branży w Polsce istniejącą od 1994 roku. Zrzesza ona pracowników działów PR w firmach, samorządach i administracji publicznej, wykładowców wyższych uczelni oraz pracowników agencji PR. PSPR prowadzi szeroką i różnorodną działalność popularyzatorską i edukacyjną dotyczącą PR poprzez inicjowanie i współorganizację konferencji i seminariów, prowadzenie szkoleń specjalistycznych, wspieranie przedsięwzięć sprzyjających wymianie informacji i doświadczeń z zakresu PR oraz wyznaczanie standardów zawodowych.

Kontakt dla mediów

Ewa Michalska

Ewa Michalska
Office Manager

biuro@polskipr.pl