[zmiana terminu] Walne zebranie członków PSPR

[zmiana terminu] Walne zebranie członków PSPR

ZAWIADOMIENIE
O WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PUBLIC RELATIONS

działając na podstawie § 22 statutu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, Zarząd Stowarzyszenia z własnej inicjatywy zwołuje Walne Zebranie Członków o terminie zebrania poinformujemy najpóźniej dwa tygodnie przed wydarzeniem.

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania
  2. Przyjęcie porządku zebrania
  3. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania
  4. Przedstawienie i przyjęcia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia w 2019 roku
  5. Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2019 rok
  6. Podjęcie uchwały dotyczącej podziału zysków/strat za 2019 rok.
  7. Omówienie proponowanej przez PSPR reformy Rady Etyki Public Relations i dyskusja nad udziałem PSPR w REPR
  8. Wolne wnioski
  9. Zakończenie zebrania i zamknięcie obrad

Wszystkich zainteresowanych prosimy o potwierdzenie udziału: biuro@polskipr.pl

Uwaga - prawo do czynnego udziału w WZC PSPR mają tylko członkowie i członkinie z opłaconą składką za 2020 rok

drukuj