Jak skutecznie zarządzać sytuacją kryzysową?

Jak skutecznie zarządzać sytuacją kryzysową?

15 stycznia na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW odbyło się spotkanie z Damianem Ziąber – dyrektorem departamentu komunikacji korporacyjnej PZU i Arkadiuszem Brulińskim – szefem zespołu PR i social media w tej spółce. Tematem spotkania była komunikacja kryzysowa i sposoby zarządzania kryzysem. Wydarzenie zorganizowało Koło Naukowe Public Relations UW.

Uczestnicy mieli szansę usłyszeć od zaproszonych gości, jak wygląda "wychodzenie" z sytuacji kryzysowych w PZU. Prelekcja zaczęla się od zdefiniowania pojęcia sytuacji kryzysowej i wyjaśnienia, że to skala problemu decyduje o tym, czy w firmie dochodzi do faktycznego kryzysu. Prowadzący rozróżnili dwa rodzaje tych zdarzeń: potencjalne kryzysy, których można uniknąć oraz sytuacje, gdy krytyczne zdarzenie już nastąpiło. 

Eksperci zauważyli, że w Polsce sytuacje kryzysowe niekoniecznie wpływają negatywnie na sprzedaż produktów danego przedsiębiorstwa. Mogą się paradoksalnie okazać czynnikiem zwiększającym rozpoznawalność produktu czy usługi. 

Arkadiusz Bruliński w swoim wystąpieniu opisał rolę tzw. manuala, w którym zawarte są potencjalne sytuacje kryzysowe i instrukcje pozwalające je zażegnać. Eksperci zwrócili uwagę, że w trakcie kryzysu najważniejsza jest szybkość działania. Przestrzegli wszystkich zebranych przed usuwaniem komentarzy w social mediach, gdyż najczęściej powoduje to spotęgowanie negatywnych reakcji. 

Damian Ziąber opowiedział o istotności informowania pracowników o przebiegu krytycznych zdarzeń, tak by nie stracili zaufania do pracodawcy. W czasie kryzysu pracownicy pełnią role ambasadorów firmy. 

Słuchacze dowiedzieli się także więcej o roli rzecznika prasowego, na którym spoczywa obowiązek informowania otoczenia o przebiegu sytuacji kryzysowej. W końcowej części spotkania prelegenci opowiedzieli o strukturze biura prasowego i działalności biura komunikacji w PZU. 

Wydarzenie zgromadziło liczne grono studentów oraz gości zainteresowanych tematyką zarządzania kryzysowego. 

Spotkanie w imieniu Koła Naukowego Public Relations UW moderowała jego wiceprezes – Oliwa Poterucha. 

Koło jest studencką grupą założoną w październiku 2019 r. przy Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii. Zrzesza studentów zainteresowanych tematyką public relations i chcących rozpocząć działalność w branży. Celem członków jest także organizowanie spotkań ze specjalistami tej dziedziny. 

O prelegentach

Damian Ziąber jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2014-2019 pracował jako rzecznik prasowy i PR manager Prudential w Polsce. Od 10 kwietnia 2019 roku pełni funkcję dyrektora biura komunikacji korporacyjnej Grupy PZU. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Public Relations.

Arkadiusz Bruliński jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu SWPS. Od września 2019 roku pełni funkcje szefa zespołu PR i social media w PZU. Wcześniej przez osiem lat pracował w Grupie Ergo Hestia.drukuj