Unikalne badania - publikacja pod patronatem PSPR! Pobierz raport!

Unikalne badania - publikacja pod patronatem PSPR! Pobierz raport!

Z końcem 2019 roku ukazała się bardzo cenna dla naszej branży publikacja prezentująca wyniki badań po raz pierwszy poczynionych w Polsce na tak dużą skalę. "Zarządzanie kryzysem wizerunkowym z perspektywy agencji public relations. Analizy, tendencje i uwarunkowania” to pogłębione badanie poczynione aż na 204 agencjach PR. Jego skrót jest do pobrania online, a pełna wersja książkowa ukazała się nakładem Oficyny Wydawniczej Politechniki Rzeszowskiej. 
 
Autorami opracowania są Dariusz Tworzydło, Przemysław Szuba oraz Norbert Życzyński. - Agencje public relations stanowią w ramach branży komunikacji w Polsce bardzo istotny element. Są fundamentem ją spinającym, jej bezpośrednim reprezentantem na rynku usług, ale także istotnym zapleczem dla rozwoju kadr. Jednak pomimo ważnego wkładu i znaczenia, jakie posiadają agencje w całym ekosystemie komunikacyjnym, są to podmioty, które nie zostały dotąd w sposób wystarczający i kompletny przebadane, szczególnie pod kątem ich aktywności czy działań w zakresie wybranych sfer zadaniowych public relations. Z tego powodu podjęliśmy się próby systematyzacji wiedzy w tym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem podejścia do zarządzania kryzysowego, które od lat stanowi jednostkę analizy w naszych badaniach. Efektem prac badawczych było zebranie informacji od 204 agencji funkcjonujących na rynku usług PR. Dzięki współpracy ze ZFPR udało się uzyskać tak wysoką liczebność próby, gwarantującą odpowiednią jakość wnioskowania statystycznego w kontekście diagnozy rynku agencji public relations w Polsce. Ważne wnioski dla całej branży PR płyną m.in. z analizy sfer zadaniowych, gdyż zidentyfikowaliśmy szeroki konglomerat działań, jakie podejmują agencje z rodzimego rynku na rzecz swoich klientów. Wyraźnie uwidacznia się trend do oferowania rozwiązań całościowych, które obejmują zasięgiem większość form komunikacji – wyjaśnia prof. UW, dr hab. Dariusz Tworzydło.
 
Wyniki badań będą dokładniej omawiane podczas Kongresu Profesjonalistów PR w kwietniu 2020 r. Niemniej już teraz można zapoznać się z syntezą badań udostępnioną na stronie Kongresu:
 
 
W publikacji książkowej znalazły się trzy komentarze eksperckie, w tym członka zarządu PSPR, Cypriana Maciejewskiego, który nie kryje swojego uznania dla ogromu i jakości wykonanej pracy. - Skala podjętych badań, jak na polskie realia, jest imponująca. Opracowanie poprzez różnorodne dane definiuje ważne trendy dla branży. Udowadnia, iż specjaliści i eksperci zdecydowanie rekomendują ofensywną strategię komunikacji w kryzysie, ale maleje znaczenie rzecznika prasowego w komunikacji kryzysowej. Odczytuję to jako rezultat zbyt wąskiego zakresu jego odpowiedzialności w czasach kiedy specjalista PR powinien sprawnie poruszać się w całej swojej dziedzinie. Co nie wyklucza posiadania jednej czy wielu domen. Dowiadujemy się też o skłonnościach klientów do inwestowania w PR - nie tylko w sytuacji kryzysowej, a także o kluczowych momentach kiedy zapadają decyzje o zakupie takich usług. Znajomość tych trendów pozwala reagować organizacjom branżowym oraz firmom. Wzmacniać te pozytywne, mierzyć się z tymi niesprzyjającymi - przekonuje Cyprian Maciejewski.
 
Polskie Stowarzyszenie Public Relations objęło patronatem tę publikację.
drukuj