Wywiad z Emilią Zakrzewską, wiceprezes PSPR

Wywiad z Emilią Zakrzewską, wiceprezes PSPR

Koło Naukowe Public Relations na Uniwersytecie Warszawskim przeprowadziło wywiad z Emilią Zakrzewską, wiceprezes PSPR. 

 

Zadaliśmy kilka pytań Pani Emilii Zakrzewskiej, która nie tylko wykłada na naszej uczelni, ale jest także członkiem PSPR. Zachęcamy do lektury! 🙂

 

  • Dlaczego zdecydowała się Pani na członkostwo w PSPR?

PSPR to najstarsza w Polsce organizacja zrzeszająca specjalistów zajmujących się public relations. W jej szeregach możemy znaleźć rozpoznawalne osobistości świata PRu jak np. dr Alma Kadragic (założycielka PSPR) czy Piotr Czarnowski. PSPR to jedyna taka organizacja, gdzie wielu wybitnych specjalistów możemy mieć „na wyciągnięcie ręki”. PSPR to także niesamowita platforma wymiany wiedzy i poglądów pomiędzy ekspertami z różnych specjalizacji PRu. Obecnie w ramach klubów eksperckich organizowane są spotkania umożliwiające realizację ambitnych projektów w ramach różnych sekcji np. rzeczników prasowych czy PRowców specjalizujących się w komunikacji wewnętrznej. Dzięki uczestnictwu w PSPR możemy także brać udział w ciekawych branżowych spotkaniach, czy też skonsultować nasze problemy zawodowe z innymi specjalistami. Lista zalet zapewne jest o wiele dłuższa, ale przede wszystkim nigdzie indziej nie znajdziemy tylu pasjonatów branży PR.

  • Czym na co dzień zajmuje się Pani w ramach współpracy z PSPR?

Jestem wiceprezesem zarządu i przede wszystkim odpowiadam za sprawy dotyczące nauki i kwestii finansowych i prawnych. Jestem także współprzewodniczącą klubu public affairs działającego w ramach PSPR. Odpowiadam za współpracę z uczelniami, a co za tym idzie za realizację projektów edukacyjnych, ale także za wszystkie aspekty efektywnego zarządzania naszym stowarzyszeniem, tj. kwestiami finansowymi (rozliczania) i prawnymi (regulaminy, podpisywanie umów, konsultacje prawnicze, tworzenie projektów ustaw itp.). Zasiadam w Radzie Towarzystw Naukowych PAN oraz w grupie roboczej OECD zrzeszającej osoby zainteresowane lobbingiem z całego świata. Naturalnie na tym nie kończy się moja lista obowiązków. Uczestniczę także wraz z całym zarządem we wszystkich projektach związanych z rozwojem branży PR i samego stowarzyszenia. Biorę także udział w konferencjach naukowych i branżowych, gdzie reprezentuję nasze stowarzyszenie. Piszę także artykuły na temat naszej branży.

  • Jakie projekty, realizowane przez PSPR, uważa Pani za najciekawsze?

Jest ich naprawdę wiele, ale jakbym miała wskazać, to przede wszystkim wskazałabym na nasz jubileusz 25-lecia PSPR. Podczas spotkania udało nam się zgromadzić czołowych przedstawicieli branży PR, a także prawie wszystkich członków byłych zarządów PSPR, co było nie lada wyczynem. Na tę okazję przyleciała także z USA dr Alma Kadragic. Podczas spotkania zaprezentowaliśmy naszą strategię na tę kadencję.

Drugim ważnym projektem są powołane w tym roku kluby eksperckie. Struktura PSPR opiera się na pogłębionej współpracy i wymianie know-how między członkami PSPR pod kątem zawodowej specjalizacji. W formule klubów eksperckich możliwe są zarówno dyskusje, jak i projekty praktyczne. Obecnie mamy 5 klubów: rzeczników prasowych, komunikacji wewnętrznej, Personal PR i PR gwiazd, social media i influencer relations oraz klub public affairs.

Kolejnym projektem wartym podkreślenia jest nagroda ŁBY PR, która honoruje dokonania i postawy, będące wzorem dla całego środowiska - wizję, odwagę i konsekwencję, wysoką fachowość i nowatorstwo, poszanowanie wartości etycznych i zaangażowanie w rozwój teorii i praktyki public relations w Polsce. Jest także podkreśleniem roli, jaką odgrywają wizjonerzy i pionierzy - ludzie dynamiczni, niekonwencjonalni i skuteczni w działaniu. Tacy, którzy swoim dorobkiem przyczyniają się do pozytywnych i trwałych zmian w branży, stymulują jej rozwój. Nagroda honoruje całokształt dokonań i dorobku Laureata.

  • Dlaczego PSPR zdecydowało się na bycie patronem koła naukowego?


Edukacja jest bardzo ważnym elementem naszej działalności. Od wielu lat prowadzimy projekty edukacyjne w całej Polsce. Naszymi członkami są wybitni przedstawiciele świata nauki, z którymi współpracujemy nad polepszeniem poziomu edukacji z zakresu public relations. Objęcie patronatem merytorycznym Koła UW jest pierwszym etapem naszej szerszej i stałej strategii współpracy z uczelniami, którą sukcesywnie będziemy rozwijać.

drukuj