Członkinie PSPR ekspertkami Ministerstwa Rozwoju

Członkinie PSPR ekspertkami Ministerstwa Rozwoju

Dr Maria Buszman oraz Emilia Zakrzewska, wiceprezes PSPR przygotowały dla Ministerstwa Rozwoju opinie na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia kwalifikacji rynkowej "Planowanie i prowadzenie działań komunikacyjnych w sytuacjach kryzysu wizerunkowego" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (obecnie Ministerstwo Rozwoju) zwróciło się niedawno do Polskiego Stowarzyszenia Public Relations (PSPR) z prośbą o przekazanie członkom organizacji informacji o prowadzonym naborze ekspertów, którzy mogliby wyrazić opinię na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia kwalifikacji rynkowej „Planowanie i prowadzenie działań komunikacyjnych w sytuacjach kryzysu wizerunkowego" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Osoby, które mają kwalifikacje włączone do ZSK będą mogły je oficjalnie potwierdzić, a chętni do nauki w tym zakresie będą mogli to uczynić. Ważne, że potwierdzone kwalifikacje będą uznawane na terenie wszystkich krajów należących do Unii Europejskiej.

W wyniku postępowania Ministerstwo wybrało dr Marię Buszman, prezes Buszman. Komunikacja Doradztwo Badania Strategie i wykładowcę Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Emilię Zakrzewska, wiceprezes PSPR. Kwalifikacji dokonano na podstawie oceny doświadczenia zawodowego, szczególnie w obszarze komunikacji w sytuacjach kryzysowych. Członkinie PSPR przygotowały dla Ministerstwa opinie, które oceniały przede wszystkim: przesłanki społeczno-gospodarcze, ewentualne włączenie kwalifikacji do ZSK, rynkowe potrzeby na nową kwalifikację oraz potencjalne zainteresowanie uzyskaniem opiniowanej kwalifikacji. Ekspertki zaopiniowały także opisane we wniosku efekty uczenia się (wiedza i umiejętności) oraz znaczenie opiniowanej kwalifikacji dla realizacji celów polityki na rzecz uczenia się przez całe życie oraz potrzeby promocji zawodów i umiejętności z oferty pozaszkolnej.

Obie ekspertki zarekomendowały włączenie do kwalifikacji rynkowej „Planowanie i prowadzenie działań komunikacyjnych w sytuacjach kryzysu wizerunkowego” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Dr Maria Buszman, tak uzasadnia wyrażoną przez siebie opinię – „Wszystkie organizacje funkcjonujące w trzech sektorach gospodarki – sektorze instytucji, firm oraz organizacji pozarządowych narażone są na sytuacje kryzysowe. Mogłyby one zapobiegać występowaniu takich sytuacji oraz przeciwdziałać ich negatywnym skutkom, gdyby umiejętnie planowały i prowadziły działania komunikacyjne w sytuacjach kryzysu wizerunkowego.” Dodaje, że „w polskich przedsiębiorstwach istnieje duża potrzeba na wprowadzenie działań w zakresie wnioskowanej kwalifikacji, a dotychczas brak odpowiednich form kształcenia do tejże.  Nie ma też możliwości potwierdzenia posiadanych efektów uczenia się uzyskanych w edukacji pozaformalnej w obszarze wnioskowanej kwalifikacji.” M. Buszman pytana o to, kto byłby zainteresowany uzyskaniem kwalifikacji w zakresie komunikacji kryzysowej odpowiada – „Grono osób potencjalnie zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji jest bardzo duże i nie ogranicza się jedynie do pracowników z szeroko pojętego obszaru public relations, to także osoby zarządzające, menadżerowie oraz osoby zajmujące się bezpieczeństwem oraz zarządzaniem kryzysowym.

Zdobycie opiniowanej kwalifikacji otwiera nowe obszary kształcenia, zgodnie z ideą nauki przez całe życie. A dla nas, osób działających w organizacji branżowej, stanowi ważny krok na drodze do profesjonalizacji i certyfikacji zawodu PR-owca, co znacznie podniesie jakość usług świadczonych w tym zakresie.”  

"Włączenie do kwalifikacji rynkowej działań kryzysowych uważam za bardzo ważny krok w kierunku profesjonalizacji zarządzania kryzysowego. Istnieje bardzo duża potrzeba na rynku w zakresie rzetelnego i merytorycznego przygotowywania nie tylko specjalistów PR, ale także kadry menedżerskiej, kadry zarządczej w administracji publicznej, organizacjach pozarządowych oraz w biznesie; a także służb ratowniczych i studentów, którzy chcą rozpocząć pracę na stanowiskach związanych z komunikacją kryzysową" - komentuje Emilia Zakrzewska, wiceprezes PSPR.

 

Więcej informacji na temat Polskiej Ramy Kwalifikacji (opisu krajowej struktury poziomów kwalifikacji), a także samego Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji, czy na temat typów kwalifikacji oraz sposobów ich uzyskania czy potwierdzania, znaleźć można na https://www.kwalifikacje.gov.pl/.

drukuj