PSPR w debacie o roli zawodowych komunikatorów w erze dezinformacji

PSPR w debacie o roli zawodowych komunikatorów w erze dezinformacji

Uniwersytet Gdański był gospodarzem kolejnej edycji konferencji "Media - Biznes - Kultura". W bogatym programie wydarzenia przewidziano m.in. panele eksperckie. Jednemu z nich patronowała nasza Organizacja. W ogólnopolskim gronie prelegentów i dyskutantów konferencji znaleźli się też dwaj przedstawiciele PSPR, Dariusz Tworzydło i Cyprian Maciejewski, a ponadto jeden z warsztatów poprowadził Adam Łaszyn, członek Rady Etyki Public Relations z ramienia naszego Stowarzyszenia.
 
"Dezinformacja/fake news/hejt/mowa nienawiści/perswazja/manipulacja. To zjawiska opisujące dziś jakość komunikacji (a w zasadzie jej brak) pomiędzy otoczeniem a instytucjami publicznymi, przedsiębiorstwami i organizacjami pozarządowymi, w której pośredniczą media. Jakie są warunki skutecznej komunikacji i jaka jest w niej rola zawodowych komunikatorów? Czy pomiędzy informowaniem, a perswadowaniem jest przestrzeń do manipulacji? Gdzie leży granica pomiędzy promowaniem, a nachalnym reklamiarstwem? Jaka jest rola mediów i czy są głównymi generatorami komunikacyjnych kryzysów?" - czytaliśmy w zapowiedzi tej debaty, której patronował PSPR.

W tej części głos zabrali m.in. były prezes naszego Stowarzyszenia Dariusz Tworzydło oraz obecny członek zarządu PSPR Cyprian Maciejewski. - Przedyskutowaliśmy kilka tez. Jedna z nich wskazuje, że media nie radzą sobie z negatywnymi zjawiskami takimi jak fake news czy mowa nienawiści – a często same stają się elementem tej układanki i prowokują zdarzenia, u których podłoża stoi właśnie manipulacja czy dezinformacja. Nie można liczyć na zmianę w tym zakresie ze względu głównie na istotną polaryzację mediów a także ich linię programową, czy ukierunkowanie w poparciu dla określonych opcji politycznych - wyjaśnia D. Tworzydło, który prowadził debatę. Paneliści ocenili jak w tych skomplikowanych realiach radzą sobie spikerzy korporacyjni oraz dziennikarze i czy mogą pozytywnie wpływać na jakość komunikacji społecznej. - Przechył w mediach jest już gigantyczny. Wszyscy komunikatorzy, w różnym stopniu - w zależności od specyfiki działań, próbują się dostosować do zmieniającej rzeczywistości. Coraz trudniej jest nam uzyskiwać jednocześnie i jakość i skuteczność. Zarówno w przekonywaniu interesariuszy do argumentów organizacji, które reprezentujemy, jak i w ramach komunikowania kryzysowego. Szczególnie w obliczu zalewu nawet już nie tyle tzw. "faktów medialnych" co "faktów social medialnych". Moim zdaniem nadchodzi wielki kryzys zaufania do komunikacji publicznej, przede wszystkim właśnie w mediach społecznościowych - stwierdza Cyprian Maciejewski.  

Konferencji "Media - Biznes - Kultura" odbyła się w dniach 21-22 października 2019 r. Więcej informacji o wydarzeniu: http://www.mediabizneskultura.ug.edu.pl
drukuj