Czy lobbing może być transparentny? (ankieta)

Czy lobbing może być transparentny? (ankieta)

PSPR i OECD serdecznie zapraszają do udziału w ankiecie OECD “Transparency and Integrity in Lobbying”. Ankiety prosimy wypełnić do 25 października br. 

Warto dbać o standardy

Uczciwy i transparentny lobbing może zwiększać jakość procesu decyzyjnego dzięki dostarczaniu wiedzy i danych na temat tego zagadnienia. Regulacja prawna lobbingu ma służyć zwiększaniu zaufania do władz oraz transparentności samego lobbingu i odpowiedzialności lobbystów.  

Pierwsze wytyczne OECD 

W 2010 roku państwa członkowskie OECD przyjęły Recommendation on Principles for Transparency and Integrity in Lobbying, zasady dotyczące przejrzystości i uczciwości w działalności lobbingowej – jako wskazówkę, w jaki sposób promować dobre praktyki w lobbingu.

W 2014 roku OECD opublikowało pierwszy raport podsumowujący wdrożenie przyjętych w 2010 roku rekomendacji. Przy analizie eksperci OECD przyjrzeli się zmianom w zakresie działań minimalizujących ryzyka i obawy dotyczące działań lobbingowych w państwach członkowskich. W szczególności badali zjawisko “drzwi obrotowych” oraz relacje na styku biznesu i polityki.  

Zdaniem OECD pomimo rosnącej liczby państw, które wdrożyły krajowe i międzynarodowe praktyki przejrzystego i uczciwego lobbingu nadal większość przyjętych zmian jest raczej nastawiona na bieżące rozwiązywanie problemów niżeli ich zapobieganiu w przyszłości.

Na podstawie wypełnionych ankiet przez doradców lobbingowych działających w krajach członkowskich OECD w 2020 roku przedstawi drugi raport dotyczący postępu prac związanych z transparentnością i uczciwością działań lobbingowych. 

Bez wątpienia ten raport nie powstanie bez Państwa zaangażowania wyrażanego poprzez wypełnienie ankiety.  

o Ankiecie 

  1. Wypełnienie ankiety zajmie około 10 minut.
  2. Dostęp do ankiety można uzyskać za pomocą zaszyfrowanego hasła (osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod adres publicaffairs@polskipr.pl). 
  3. Wszystkie odpowiedzi są anonimowe.
  4. Adres e-mail wymagany w ankiecie będzie służył wyłącznie do celów przekazywania opinii i nie będzie wykorzystywany do łączenia odpowiedzi z konkretnymi respondentami. 
  5. Dane kontaktowe i osobowe pozostaną poufne.
  6. Osoby biorące udziału w ankiecie otrzymają raport OECD oraz zaproszenie do udziału w wydarzeniu inauguracyjnym.

 

 

 

drukuj

Kontakt dla mediów

Klub Public Affairs
Koordynatorki: Emilia Zakrzewska i Emilia Hahn

publicaffairs@polskipr.pl