PSPR postuluje o zmiany do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

PSPR postuluje o zmiany do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

W Warszawie odbył się V Kongres Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej pt. "Siła mediów: ludzie–organizacje–technologie" podczas którego Emilia Zakrzewska, wiceprezes PSPR wzięła udział w obradach okrągłego stołu poświęconych dyskusji o obszarach badań i kierunkach kształcenia w zakresie public relations. W efekcie wypracowane zostały konkretne postulaty, które niebawem zostaną oficjalnie przekazane do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

 

Podczas obrad okrągłego stołu Emilia Zakrzewska zaprezentowała stanowisko PSPR odnoszące się m.in. do nowego podziału dyscyplin przyjętego przez MNiSW, w którym zabrakło PR-u. Dlatego jednym z naszych postulatów jest wpisanie public relations jako subdyscypliny w ramach nauk o komunikacji społecznej i mediów. Ważne jest także ujednolicenie programu kształcenia w zakresie public relations i powołanie do życia naukowego czasopisma o public relations.

Zawarte w stanowisku postulaty, które są efektem współpracy zarządu PSPR z przedstawicielami środowiska akademickiego działającymi w naszym stowarzyszeniu, będą elementem końcowego pisma przedstawicieli ośmiu towarzystw naukowych i stowarzyszeń przesłanym do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

„Obrady okrągłego stołu były niezwykle ważnym spotkaniem, podczas którego przedstawiliśmy nasze stanowisko w zakresie dalszego rozwoju naukowego public relations. Kluczowe jest dla nas wpisanie public relations jako oddzielnej subdyscypliny naukowej, a docelowo dążenie do jego zaklasyfikowania jako oddzielnej dyscypliny naukowej. Postulujemy także o stworzenie jednego wspólnego kierunku kształcenia w zakresie PR-u. Obecnie każda uczelnia ma swój pomysł, do jakich specjalności zaliczyć PR i jaki katalog przedmiotów powinien obowiązywać. Na studiach PR często jest łączony z inną specjalnością, np. „PR i doradztwo medialne”, „PR i kontakty z mediami”, “PR i dziennikarstwo”, „PR i kreowanie wizerunku”, „Marketing i PR”. Z kolei w podstawach nauczania o public relations często  brakuje podstaw ekonomii, prawa czy etyki, co w dalszej perspektywie wpływa na jakość kształcenia przyszłych specjalistów PR. Brakuje również czasopisma naukowego poświęconego public relations, gdzie znaleźć można byłoby cenne badania czy opinie dotyczące tejże branży. Te wszystkie problemy przekładają się na praktykę stosowania i rozumienia PR-u. Wierzymy, że zmiany w wymiarze naukowym będą miały duży wpływ na profesjonalizację zawodu PR-owca, jego odróżnienie od dziedzin pokrewnych, tj. marketingu, brandingu, dziennikarstwa. Z pewnością uporządkowanie PR-u na poziomie teoretycznym wpłynie także na prawidłowe postrzeganie i praktyczne rozstrzyganie wielu kwestii, w tym etyki naszego zawodu ”  - powiedziała Emilia Zakrzewska, wiceprezes PSPR.

 

Więcej informacji o Kongresie na https://www.kongresptks2019.pl

drukuj