Kolejna konferencja CSR  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Rzeszów)

Kolejna konferencja CSR Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Rzeszów)

Serdecznie zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji pt. „SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - WYMIAR INFORMACYJNY”, która odbędzie się 17 października br. w Rzeszowie. Organizacja konferencji jest efektem kilkuletniej współpracy Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - Oddział w Rzeszowie w realizacji poprzednich trzech edycji, które poświęcone były tematyce społecznej odpowiedzialności administracji publicznej w różnych obszarach. Pragniemy nadmienić, że tegoroczna tematyka oscylować będzie wokół świata mediów i komunikacji społecznej.

Pierwszy z paneli planujemy poświęcić założeniom społecznej odpowiedzialności administracji publicznej i jej medialności a drugi udziałowi mediów i komunikacji w kształtowaniu wizerunku administracji.

W panelach planujemy podjąć rozważania dotyczące następujących zagadnień:

-        stereotypowy wizerunek administracji publicznej,

-        rola mediów we współczesnym świecie, w tym w kontekście media-administracja,

-        obszary współpracy administracji z partnerami społecznymi, społeczeństwem i mediami,

-        czy społeczeństwo jest gotowe na "nowy" wizerunek administracji,

-        służby kontrolne i mundurowe - nowe wyzywania, współczesne role a stereotypy i ich medialność,

-        media jako komunikator administracji publicznej,

-        kształtowanie wizerunku administracji publicznej w mediach,

-        edukacja medialna: media uczą administrację a administracja media,

-        CSR w ujęciu medialnym i opinii publicznej,

-        social media a administracja publiczna - konieczność czy moda?,

-        wizualizacja administracji publicznej - czyli czy administracji potrzebne są nowoczesne narzędzia marketingowe,

-        rzecznik prasowy - zawód, funkcja, misja - czy odpowiednik PR'owca i marketingowca sektora biznesowego

-        rola komunikacji społecznej w administracji

Podsumowaniem będzie panel dyskusyjny, w którym będziemy chcieli odpowiedzieć na pytanie: „Czy administracji jest potrzebna społeczna odpowiedzialność oraz jaką rolę w tym pełnią media?".

 

Karta zgłoszeniowa oraz rozszerzona informacja na temat szkolenia znajdują się w załącznikach!

 

Zapraszamy!

drukuj