Etyka rzecznika - czy autor ksiązki "Delfin" przekroczył granice?

Etyka rzecznika - czy autor ksiązki "Delfin" przekroczył granice?

Nie milknie dyskusja na temat książki współautorstwa Piotra Gajdzińskiego pt. "Delfin", w której autor opisuje m.in. szczegóły z życia prywatnego swojego byłego przełożonego, Mateusza Morawieckiego. Opisane zdarzenia miały miejsce w czasie, kiedy obecny Premier RP był prezesem Banku Zachodniego WBK, a autor książki zajmował stanowisko Dyrektora Departamentu PR i rzecznika prasowego tego banku. Według dr hab. Dariusza Tworzydło, członka honorowego PSPR, zaufanie w stosunku do PR-owców po publikacji "Delfina" zostało bardzo nadszarpnięte.

- W kodeksie etyki jest jasno powiedziane, że pracownik PR nie może ujawniać tajemnic, które pozyskał w trackie swojej pracy zawodowej - tłumaczył ekspert w rozmowie z Markiem Kacprzakiem, dziennikarzem Wirtualnej Polski. 

Dariusz Tworzydło o o łamaniu etyki PR przez współautora ksiązki Delfin
Zobacz wywiad na portalu wp.pl


Wypowiedź Dariusza Tworzydły pokrywa się z wątpliwościami zarządu PSPR, który w maju zwrócił się do REPR o sprawdzenie doniesień dziennika Super Express na temat informacji zawartej w książce "Delfin" i wydanie opinii na temat łamania według nas następujących punktów Kodeksu Etyki PSPR:

"1. Pracownik public relations jest obowiązany zachować szczególną staranność, rzetelność i uczciwość w pracy zawodowej wobec swoich klientów i adresatów swoich działań.

5. Pracownik public relations jest zobowiązany do ochrony dóbr osobistych człowieka, a w szczególności do ochrony prywatności, czci i godności osobistej swoich klientów, współpracowników i adresatów swoich działań.

6. Pracownik public relations jest zobowiązany do ochrony tajemnic aktualnych i byłych klientów oraz pracodawców i nie może podejmować działań wymagających ujawnienia tych tajemnic, chyba że osoby których tajemnice dotyczą lub które je powierzyły wyrażą na to zgodę.

12. Pracownik public relations kierując się zasadą uczciwości, nie może podejmować działań niezgodnych z przekonaniami lub postanowieniami niniejszego Kodeksu."

Pełna treść zgłoszenia do REPR

drukuj