PR On w Krakowie - relacja z wydarzenia

PR On w Krakowie - relacja z wydarzenia

10 maja odbyła się w Wyższej Szkole Europejskiej druga edycja konferencji "PR On. Włącz się na PR". Objęliśmy to wydarzenie patronatem oraz - dzięki uprzejmości organizatorów, czyli Stowarzyszenia PR On - wysłaliśmy przedstawiciela zarządu PSPR, który w ramach wystąpienia promował działalność naszej Organizacji i zachęcał do członkostwa. Cyprian Maciejewski zaprezentował też ok. 100 uczestnikom temat: Profilowanie komunikacji korporacyjnej do grup interesariuszy - jak się do tego przygotować?
 
Krakowska konferencja to bardzo pozytywna inicjatywa, godna dalszego wspierania. Za pomysł i realizację odpowiadają młodzi ludzie, którzy pracują w branży PR. W rozmowach kuluarowych uczestnicy zgodnie wskazywali, że za mało jest takich wydarzeń w ich mieście. A przecież Kraków to multum PR-owców w firmach, agencjach, instytucjach! 
 
 
drukuj