Prezes honorowy PSPR, Piotr Czarnowski i prezes ZFPR, Grzegorz Szczepański stworzyli propozycję nowego kodeksu etyki PR

Prezes honorowy PSPR, Piotr Czarnowski i prezes ZFPR, Grzegorz Szczepański stworzyli propozycję nowego kodeksu etyki PR

Dwóch ekspertów branzy PR: Piotr Czarnowski, Prezes agencji FIRST Public Relations i Grzegorz Szczepański, CEO Hill+Knowlton Strategies Polska, opublikowali swoją propozycję polskiego Kodeksu Etyki PR.

W liście otwartym autorzy piszą o nim: "Uwzględnia on wszystko to, co w naszej opinii jest najważniejsze dla zachowania integralności naszego zawodu. Inspirowaliśmy się najlepszymi praktykami międzynarodowymi i uzupełniliśmy treść kodeksu o odniesienia do reguł funkcjonowania dzisiejszego rynku PR i mediów. Uznaliśmy, że dokument powinien być tak krótki jak to tylko możliwe, sformułowany w sposób jednoznaczny i nie pozostawiać żadnych wątpliwości ani możliwości sprzecznych ze sobą interpretacji. Chcieliśmy, żeby był czytelny dla każdego. Jednym słowem, żeby Kodeks był praktyczny."

Pełną treśc kodeksu można przeczytać na stronie: Kodekspr.pl 

Kodeks Etyki PSPR ma już 23 lata. Chcielibyśmy w jubileuszowym roku zreformować ten dokument. PSPR włączyło się w prace Społecznego Zespołu Ekspertów PR juz w zeszłym roku, kiedy prezes Krystian Dudek przesłał swoje uwagi do obecnego dokumentu PSPR, a także przeznaczył 1500 zł netto na współfinansowanie badań nad etyką w Polsce. Na Kongresie PR poznaliśmy pierwsze wyniki badań, na podstawie których zespół ekspertów w składzie: doc. dr Ewa Hope, prof. dr hab. Krystyna Wojcik, , dr Jacek Barlik i prof. dr hab. Jerzy Olędzki przygotowuje standardy etyczne dla branży PR w Polsce. Dokument zostanie zaprezentowany na konferencji w Warszawie 25 października.

Po przedstawieniu członkom naszego stowarzyszenia obu dokumentów zarówno kodeksu, jak i standardów etycznych, zarząd planuje zwołać Walne Zebranie Członków PSPR, które zdecyduje o nowym kształcie Kodeksu Etyki PSPR. Przypominamy, że każdy członek naszego stowarzyszenia jest zobowiązany do przestrzegania zapisów Kodeksu Etyki PSPR. Za łamanie zasad etyki grozi skreślenie z listy członków PSPR i zgłoszenie do Rady Etyki PR.

drukuj