PSPR bogatsze o nowe oddziały

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Public Relations powołał dwa nowe oddziały terenowe: w Łodzi i w Warszawie. To kolejny krok PSPR w kierunku integracji środowiska zawodowego.

Dzięki powstającej sieci oddziałów, PSPR – najstarsza organizacja zawodowa branży PR - zyskuje możliwość pełniejszej realizacji celów statutowych i objęcie podejmowanymi inicjatywami także specjalistów pracujących poza Warszawą. Powstanie Oddziału Mazowieckiego jako jednego z pierwszych pozwoli na przejęcie przez władze tego oddziału części zadań skierowanych głównie do specjalistów pracujących w stolicy,
a realizowanych do tej pory przez zarząd PSPR.

Do tej pory funkcjonował tylko jeden oddział PSPR - powstały w 2003 r. Oddział Śląski. Powołanie oddziałów Mazowieckiego i Łódzkiego przyspieszyła dokonana niedawno rejestracja wprowadzonych w statucie Stowarzyszenia zmian ułatwiających tworzenie jednostek terenowych. Wkrótce zarząd Stowarzyszenia zdecyduje o powstaniu Oddziału Podkarpackiego.

Władze oddziałów wybierane są przez członków Stowarzyszenia. Pracą oddziałów przez najbliższe 2 lata będą kierować:

  • Joanna Delbar – Przewodnicząca Oddziału Łódzkiego PSPR,
  • Julita Dąbrowska – Przewodnicząca Oddziału Mazowieckiego PSPR.

Przewodniczącą Oddziału Śląskiego jest od stycznia 2004 r. dr Anna Adamus Matuszyńska.

Oddział PSPR może powstać w każdym województwie, w którym mieszka lub pracuje przynajmniej 15 członków PSPR.