Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu PSPR

Szanowni Państwo!

Podjąłem decyzję o rezygnacji z funkcji wiceprezesa Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations. Moje działanie jest podyktowane dobrem Stowarzyszenia i ochroną jego dobrego imienia w środowisku specjalistów public relations związanym z ze spotkaniem otwartym w dniu 30 stycznia 2006 roku, na którym gościem była P. Barbara Kwiecień. 


W trakcie przygotowywania ostatniego spotkania dla członków i sympatyków PSPR w Warszawie (30.01.2006), którego gościem miała być Pani Barbara Kwiecień z agencji Edelman Polska, przeprowadziłem tak to spotkanie, że niektórzy mogli je odebrać jako autopromocję agencji Edelman. W efekcie przebieg samego spotkania mógł dać mylny obraz intencji Stowarzyszenia.

Moje działania dotyczące spotkania mogły doprowadzić do sytuacji, w której Stowarzyszeniu można by było łatwo przypisać intencje, jakich PSPR nigdy nie miał – organizacji wspólnego z Edelman Polska spotkania poświeconego technikom PR i innym merytorycznym zagadnieniom. Podczas gdy od początku i niezmiennie celem zaproszenia przez PSPR na swoje spotkanie Prezes Barbary Kwiecień było stworzenie społeczności okazji do zadania jej pytań dotyczących afery wokół powstania agencji Edelman Polska.

Każde postępowanie ocenia się po skutkach działania a nie po jego intencjach, dlatego świadomy odpowiedzialności za swoje działanie rezygnuję z funkcji wiceprezesa Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations.

Sławomir M. Pawlak 

drukuj