Oświadczenie prasowe Polskiego Stowarzyszenia Public Relations dotyczące przyjęcia przez Związek Firm Public Relations "Kodeksu Dobrych Praktyk"

Polskie Stowarzyszenie Public Relations z uznaniem wita przyjęcie przez Związek Firm Public Relations "Kodeksu Dobrych Praktyk", jako działanie zmierzające w kierunku upowszechniania standardów etycznych i norm profesjonalnych zachowań wśród firm Public Relations w Polsce.

Jesteśmy przekonani, że podpisanie zapisów "Kodeksu Dobrych Praktyk" przez należące do grona liderów branży firmy członkowskie ZFPR oraz promowanie w ten sposób zapisanych w Kodeksie zasad, przyczyni się do zwiększenia przejrzystości działań PR i pozytywnie wpłynie na postrzeganie profesjonalnych usług Public Relations.
Z pewnością będzie też miało znaczący wpływ na eliminowanie przejawów patologii w sposobie funkcjonowania niektórych uczestników rynku usług PR.

Z satysfakcją dostrzegamy znaczną spójność między przygotowanym przez ZFPR dokumentem i Kodeksem Etycznym PSPR z 1996r., obowiązującym członków Stowarzyszenia. Świadczy to o zbieżności celów obu organizacji i dowodzi słuszności podejmowania wspólnych wysiłków na rzecz rozwoju branży PR w Polsce.

drukuj