Konferencja - Czyste Informacje – czy jest możliwe skuteczne zwalczanie ukrytej reklamy i przekupstwa w mediach?

ODDZIAŁ WARSZAWSKI STOWARZYSZENIA DZIENNIKARZY POLSKICH ORAZ ZWIĄZEK FIRM PUBLIC RELATIONS ZAPRASZAJĄ

na konferencję

„Czyste Informacje – czy jest możliwe skuteczne zwalczanie ukrytej reklamy i przekupstwa w mediach?”

która odbędzie się

1 czerwca 2005 roku, w godzinach 11:00 – 14:00

w siedzibie Oddziału Warszawskiego SDP, ul. Foksal 3/5

Konferencję poprowadzi Pani Danuta Przywara z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. 

W dyskusji udział wezmą przedstawiciele Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Izby Wydawców Prasy, Związku Pracodawców Prywatnych Mediów, Stowarzyszenia Agencji Reklamowych, Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Komisji Etyki TVP, Związku Firm Public Relations.

Na rynku mediów w dużej skali występuje zjawisko polegające na uzyskiwaniu publikacji dziennikarskich w zamian za ukryte opłaty (przekupstwo, ukryta reklama / advertoriale) – zakres występowania pokazało badania SMG/KRC z 2004 roku. Trzeba powiedzieć, że zjawisko to zarówno zaburza funkcjonowanie wolnego rynku (przez wprowadzanie w błąd konsumentów), jak i może obniżać wiarygodność mediów.
Niektóre z takich praktyk są zabronione zarówno przez polskie prawo, jak i przez regulacje UE. Jednak nie wydaje się, żeby skuteczna egzekucja tych regulacji była możliwa bez istotnego udziału samych zainteresowanych środowisk (szczególnie poprzez skutecznie stosowane samoregulacje). Celem konferencji jest „publiczne przesłuchanie” przedstawicieli poszczególnych środowisk, co w tej sprawie robią i mogą zrobić w przyszłości oraz dyskusja, jakie działania można podjąć wspólnie.

R.S.V.P.

Jadwiga Święcicka (ZFPR), e-mail: jadwiga.swiecicka@zfpr.pl, telefon: (22) 630 83 64

Dorota Malinowska (SDP), e-mail: o.warszawski@sdp.pl , telefon: (22) 827 75 35

drukuj