Pierwsze spotkanie przedstawicieli katedr i ośrodków kształcenia specjalistów PR

W związku z 15 - leciem nauczania public relations w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz z 10-leciem PSPR, w przededniu IV międzynarodowej konferencji poświęconej PR transformacyjnemu pragniemy zaprosić Państwa na

Pierwsze spotkanie przedstawicieli katedr i ośrodków kształcenia specjalistów PR.

Celem spotkania jest stworzenie płaszczyzny trwałej współpracy, zdiagnozowanie zagrożeń stojących przed edukacją PR oraz zaplanowanie wspólnych działań, które to zagrożenia mogą zmniejszyć.

Do spotkania zapraszamy szefów i pracowników katedr i jednostek badawczych kształcących w zakresie public relations..

Spotkanie odbędzie się 16 czerwca br w sali rektorskiej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu .al. Niepodelgłości 10.

Początek spotkania, ze względu na możliwe kłopoty z dojazdem planujemy na godzinę 13:00 koniec około godziny 17:00. Koszt uczestnictwa 100 zł.

Będziemy zaszczycenie jeśli przyjmiecie Państwo nasze zaproszenie, liczymy też że nasze spotkanie zainicjuje tradycję spotkań w innych ośrodkach akademickich.

Zgłoszenia na spotkanie oraz informacje można uzyskać pod telefonem 061 8551455 u Pani Kingi Podrazy

Zapraszamy również na całą konferencję

Z wyrazami szacunku

Prof. Ryszard Ławniczak
Kierownik Katedry Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu

Rafał Czechowski
Prezes
Polskie Stowarzyszenie Public Relations

drukuj