Lobbing - jaka strategia i przyszłość w Polsce

W dniu 26 i 27 kwietnia 2005 roku odbędzie konferencja Lobbing -  jaka strategia i przyszłość w Polsce.

Polskie Stowarzyszenie Public Relations objęło patronatem tą konferencję mając na uwadze problemy postrzegania jak i  zły odbór lobbingu w Polsce.  Stowarzyszenie stawia sobie za cel profesjonalną edukację w tej dziedzinie jak też zmianę wizerunku branży.  

 W programie konferencji m.in :

 • Czym naprawdę jest lobbing
 • Projekt ustawy o działalności lobbingowej w Polsce
 • Lobbing grup interesów a lobbing indywidualnych przedsiębiorstw
 • Lobbing za granicą
 • Zakres obowiązków i odpowiedzialność prawna lobbysty
 • Przykłady działań lobbingowych w różnych dziedzinach gospodarki

Dlaczego warto wziąć udział:


Przygotowywana Ustawa o działalności lobbingowej z pewnością pociągnie za sobą konsekwencje dla Państwa przedsiębiorstwa lub organizacji.

 • Odpowiadamy w konkretny sposób na gorące pytania dotyczące lobbingu
 • Jest to jedyna 2-dniowa konferencja na ten kluczowy dla przedsiębiorstw i organizacji temat
 • Będą Państwo mieli okazję poznać i wymienić poglądy z cenionymi teoretykami i praktykami lobbingu
 • Po każdym wystąpieniu przewidzieliśmy czas dla Państwa, aby zadać pytania cenionym prelegentom

Kto powinien wziąć udział?

 • Przedstawiciele wszystkich branż przemysłu, a szczególnie:
  - FMCG, farmaceutycznej, finansowej(ubezpieczenia, banki, leasing), telekomunikacyjnej, energetycznej, motoryzacyjnej, ...
 • Prezes, Członkowie Zarządu, Dyrektor Generalny
 • PR Manager
 • Public Affairs, Parliamentary, Government Relations Manager
 • Prawnik
 • Przedstawiciele stowarzyszeń branżowych, izb gospodarczych, fundacji, grup interesów
 • Firmy Public Relations

Więcej informacji:
www.lobbing.event.pl

 Każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat potwierdzający udział w konferencji. 
 Dla członków PSPR zniżka w wysokości 10%.
drukuj